Oljedirektoratet

Sokkelåret 2012 - pressemeldinger

11.01.2013 I 2012 ble det satt salgsrekord for norsk gass, men oljeproduksjonen gikk ned mer enn ventet. Likevel gir nye lønnsomme funn og rekordmange utbygginger de nærmeste årene grunnlag for langsiktig verdiskaping.

Oljedirektoratets prognoser viser høy aktivitet i neste femårsperiode, og totalproduksjonen ventes å ligge omtrent på samme nivå som i 2012. I fjor ble det gjort 13 nye funn, fem i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet. 41 letebrønner ble avsluttet. Det største oljefunnet er 7220/7-1 «Havis» i Barentshavet, som planlegges utbygd sammen med 7220/8-1 «Skrugard», som ble funnet i 2011. Begge disse funnene har bidratt sterkt til den store interessen for Barentshavet, som blant annet kommer til syne gjennom søknadene i 22. konsesjonsrunde som ble lyst ut i 2012.

"Høy oljepris, høy funnsuksess og høyt aktivitetsnivå stiller også høye forventninger til næringen. Disse forventningene er nedfelt i oljemeldingen og handler nettopp om å gjøre funn, bygge ut funnene og ikke minst å øke utvinningen fra felt i drift," sier oljedirektør Bente Nyland.

I Nordsjøen har både Statoil og Lundin boret flere avgrensningsbrønner til storfunnet Johan Sverdrup. Dessuten har Statoil gjort et gassfunn, 2/2-21 «King Lear» sør i Nordsjøen, og Wintershall gjorde et interessant oljefunn i brønn 35/9-7 «Skarfjell» i den nordlige delen av Nordsjøen.

Ressursene i de nye funnene er beregnet til 132 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), dette tilsvarer 58 prosent av produksjonen i 2012.  Leting

Per i dag er det 16 feltutbygginger i gang på norsk sokkel. I tillegg har selskapene varslet at de planlegger å sende inn ytterligere rundt 20 planer for utbygging og drift (PUD) de kommende to årene. Dette gir et høyt investeringsnivå. Investeringene - eksklusive leting - ventes å bli ca 157 milliarder kroner i 2013, og de antas å stige jevnt til om lag 190 milliarder i 2017. Dette gir en årlig vekst på ca fem prosent. En stor del av kostnadsveksten kommer fra boring fra flyttbare borerigger.

Petroleumsproduksjonen er ventet å gå litt ned i 2013 for å stige igjen i 2014 – og deretter holde seg på samme nivå i perioden fram til 2017. Den uventede nedgangen i oljeproduksjon i 2012 ble mer enn kompensert av det rekordhøye gassalget, og i kommende femårsperiode vil gass stå for om lag halvparten av petroleumssalget fra sokkelen.

I 2012 hadde Oljedirektoratet en gjennomgang av de uoppdagede ressursene. Dette arbeidet, sammen med nye funn og revurdering av tidligere ressursanslag har gitt en økning i de totale ressursene på sokkelen - fra 13,1 til 13,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette tallet inkluderer olje og gass som er solgt og levert.

"Økningen i ressursanslaget og nye, store funn viser at norsk sokkel fortsatt byr på overraskelser, og at det god grunn til fortsatt optimisme på vegne av olje- og gassvirksomheten i Norge," sier Bente Nyland.

 

Oppdatert: 16.01.2013

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.