Oljedirektoratet

Feltutbygginger

11.01.2013 Det er levert inn et betydelig antall planer for utbygginger og drift (PUD) i 2012: Seks i Nordsjøen og to i Norskehavet. Av disse ble fire i Nordsjøen og to i Norskehavet godkjent av myndighetene før årsskiftet.

Nordsjøen

De godkjente er Total-opererte 30/7-6 «Martin Linge» (tidligere «Hild»), som ble påvist allerede i 1978. Reservoarene inneholder gass under høyt trykk og høy temperatur, og det er også påvist olje. Feltet er planlagt utbygd med en fast produksjonsinnretning.

Videre er 16/1-8 «Edvard Grieg» (tidligere «Luno») godkjent utbygd med en fast innretning. Det blir det første store utbyggingsprosjektet i Norge for Lundin. Innretningen skal også sluttbehandle produksjonen fra Ivar Aasen.   

I tillegg er det godkjent tre planer med undervannsutbygging: Marathon-opererte «Bøyla» som skal knyttes opp mot Alvheim, Statoil-opererte «Svalin» som knyttes opp mot Grane, og «Jette» som knyttes opp mot Jotun. «Jette» er det første utbyggingsprosjektet til Det norske oljeselskap. Planen ble levert i 2011.

De to PUDene som ennå ikke er godkjent er for Statoil-opererte 15/5-1 «Dagny» og Det norske-opererte 16/1-9 «Ivar Aasen» (tidligere «Draupne»), som skal samordnes med «Edvard Grieg». Begge disse er planlagt utbygget med faste produksjonsinnretninger.


Norskehavet

I januar 2012 ble planen for Statoil-opererte «Skuld» godkjent. Feltet skal produsere olje fra tre bunnrammer som er knyttet opp til Norne-skipet.

Planen for gasskompresjon på havbunnen på det Statoil-opererte Åsgard-feltet ble godkjent i mars 2012. Det skal installeres kompressorer på havbunnen som skal øke utvinningen fra feltene Mikkel og Midgard. Åsgard gasskompresjon representerer ny teknologi som kan bidra til å øke gassutvinningen og forlenge levetiden på andre felt.

I tillegg er det nylig levert PUD for gass- og kondensatfunnet 6707/10-1 «Aasta Hansteen» (tidligere kjent som «Luva»), om lag 140 kilometer nord for Nornefeltet. Gassen herfra er planlagt transportert sørover til Nyhamna i Møre og Romsdal i en gassrørledning, som skal bygges med så stor kapasitet at den også kan ta gassen fra andre utbygginger i området.

Plan for anlegg og drift (PAD) for denne rørledningen, kalt Polarled, ble også levert i januar i år.


Flere utbygginger framover

Oljeselskapene legger opp til å levere om lag 20 planer for utbygging og drift i de neste to årene. Av disse kan det komme cirka ti i Nordsjøen, seks i Norskehavet og to i Barentshavet, hvor det ikke har blitt godkjent noen PUD siden Goliat i 2009.

 

Oppdatert: 11.01.2013

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.