Oljedirektoratet

Sokkelåret 2013 - pressemeldinger

14.01.2014 Rekordmange felt i er drift på norsk sokkel, og det ble funnet halvparten så mye olje og gass i 2013 som det som ble produsert.

Det har aldri blitt boret så mange undersøkelsesbrønner, og antallet letebrønner var det nest høyeste noensinne.

20 nye funn ble gjort i 2013. Det er sju flere enn året før. Leteaktiviteten var som vanlig størst i Nordsjøen, hvor det til sammen ble påvist sju olje- og gassforekomster. I Norskehavet ble det gjort åtte funn, og i Barentshavet fem. Ressursene i de nye funnene utgjør mellom 50-106 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og mellom 30-58 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

I året som gikk la Oljedirektoratet fram resultatet av sin kartlegging av Barentshavet sørøst, som ble åpnet for petroleumsvirksomhet.

«Funnene i de siste årene har skapt en fornyet interesse for Barentshavet, som kan komme til å spille en viktig rolle i å opprettholde petroleumsproduksjonen på sikt,» sier oljedirektør Bente Nyland.

I 2013 ble det produsert 213,7 millioner Sm³ oljeekvivalenter (o.e.). Dette er 49,8 millioner mindre enn i rekordåret 2004, og 4,9 prosent mindre enn i 2012. Oljeproduksjonen fortsatte å synke, og nedgangen i gassalget var som ventet etter det uvanlig høye nivået i 2012. Totalproduksjonen av petroleum antas å bli 215 millioner Sm³ o.e. i 2014, om lag en halv prosent høyere enn i 2013, for deretter å stige svakt i de neste ti årene.

Fire nye felt kom i produksjon i 2013, og 13 felt er under utbygging på sokkelen. Oljeselskapene planlegger å levere inn ytterligere 13 planer for utbygging og drift (PUD) i de neste to årene. Ni av disse kan komme i Nordsjøen, tre i Norskehavet og en i Barentshavet, hvor det ikke har blitt godkjent noen PUD siden Goliat-utbyggingen i 2009.

Det høye aktivitetsnivået i petroleumssektoren ventes å fortsette, men veksten kommer til å stoppe opp. Investeringene for 2014 antas å nå 176 milliarder kroner, 3 milliarder kroner over det foreløpige tallet for 2013. Deretter er de ventet å stige til om lag 180 milliarder kroner i 2015, for så å ligge rundt 170 milliarder kroner fram til 2018.

Til nå har veksten skyldtes økt aktivitet og en betydelig kostnadsøkning i ulike leverandørmarkeder. Men det høye kostnadsnivået og usikkerheten om olje- og gassprisene framover innebærer en betydelig utfordring for den videre utviklingen på norsk sokkel.

Bente Nyland mener oljenæringen står foran mange krevende oppgaver i årene som kommer. Hun understreker også at Oljedirektoratets innsats for å få ut alle lønnsomme ressurser blir stadig viktigere.

«Arbeidet med å samordne ressursene og øke utvinningsgraden på sokkelen har gitt selskapene og den norske staten store gevinster,» sier hun.

«Bekymringer for kostnadsnivå og oljepris må ikke hindre oss i å ta beslutninger som skal sikre inntektsgrunnlaget vårt i mange år framover.»

Oppdatert: 15.01.2014

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.