Oljedirektoratet

CO2-lagring på tapetet i Stavanger

21.10.2015 I to dager skal representanter fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og industri diskutere og lære mer om prosjekter som innebærer lagring av CO2 i undergrunnen.

Seminaret  er et felles initiativ mellom OD og FME SUCCESS, nasjonalt senter for CO2 lagring, og arrangeres hos OD.

Rundt 50 deltakere fra inn- og utland deltar på seminaret. Første del består av CO2-lagringsforum, hvor aktører fra selskaper, forskningsinstitusjoner, akademia og industri som har aktuelle aktiviteter innen lagring av CO2 på norsk sokkel jevnlig deltar.

Forskningssenteret FME SUCCESS (Subsurface CO2 storage – critical elements and superior strategy) er ansvarlig for den andre delen av arrangementet, som er senterets årlige høstseminar.

Studerer kjerner fra Snøhvit
I år har programmet fokus på Snøhvit-feltet i Barentshavet, og det inkluderer en workshop hvor man ser på faktiske kjerner fra Snøhvit-reservoaret. Senteret har partnere fra industri og akademia, og har som mål å gi et godt faglig grunnlag for CO2-injeksjon, -lagring og -overvåking samt bidra innen strategisk kunnskap, og læring og utvikling av ny kompetanse.

«Det er viktig og nyttig at fagmiljøene kommer sammen og deler kunnskap om aktiviteter relatert til CO2-lagring. CO2-lagringsforumet, som OD etablerte i 2009, er en faglig arena der tekniske utfordringer og spørsmål om metode og datamateriale diskuteres,» sier Wenche Tjelta Johansen, som er underdirektør innen leting i OD.

Hun sier videre at deltakerne i lagringsforumet har uttrykt at de har stor nytte av diskusjonene og informasjonen de får – og at OD fikk gode og konstruktive tilbakemeldinger i arbeidet med å lage et atlas over mulige lagre for CO2 på norsk sokkel (CO2-lagringsatlaset).

På seminaret skal geolog Jasminka Mujezinovic holde en presentasjon om kjerner og oljeprøver som er tilgjengelige hos OD. Geolog Andreas Bjørnestad skal presentere ODs digitale CO2-lagringsatlas. Deltakerne får også en omvisning i kjernelageret med geolog Robert Williams.

Seminaret arrangeres 21. og 22. oktober.

 

Oppdatert: 07.02.2022

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.