Oljedirektoratet

Behandler utbyggingsplan for Oda-funnet

30.11.2016 Operatør Centrica leverte i dag Plan for utbygging og drift (PUD) av Oda-funnet i Nordsjøen til myndighetene.

Estimatene viser at det kan utvinnes 7,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (48 millioner fat) fra Oda. Investeringen for utbyggingen er beregnet til 5,4 milliarder kroner. Produksjonsstarten er planlagt til tredje kvartal 2019.

Oda er et oljefunn i blokk 8/10, sør i den norske sektoren av Nordsjøen, cirka 250 kilometer sørvest for Stavanger og øst for Ula-feltet. Vanndybden i området er 65 meter, og reservoaret ligger 2900 meter under havoverflaten. Funnet ble gjort i 2011 ved boring av brønn 8/10-4 S.

Oda skal bygges ut med en havbunnsinnretning som består av en bunnramme med plass for boring og komplettering av opptil fire brønner. Det er foreløpig planlagt å bore to produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn.

Undervannsanlegget på Oda knyttes opp mot Ula-feltet, hvor brønnstrømmen blir prosessert og målt. Både produsert gass og vann fra Oda skal brukes til injeksjon på Ula for å øke produksjonen fra dette feltet. Oljen fra Oda skal transporteres via Ekofisk til Teesside-terminalen i Storbritannia.

Deler av Oselvar-feltets havbunnsanlegg og prosesseringsutstyr plassert på Ula-plattformen, blir gjenbrukt på Oda. Produksjonen på Oselvar stenges i 2017 eller 2018.

«Det er bra at rettighetshaverne i Oda gjennom godt samarbeid, har valgt en utbyggingsløsning som bidrar til en kostnadseffektiv utnyttelse av infrastruktur i området og ledig prosesskapasitet på Ula,» sier Tove Francke, underdirektør for utbygging og drift i Nordsjøen sør.

«Gassen som produseres på Oda, gir en positiv effekt for oljeutvinningen på Ula, og både Oda, Oselvar og samfunnet er tjent med gjenbruk av eksisterende utstyr,» sier Francke.

Centrica Resources er operatør i utvinningstillatelse 405 med en andel på 40 prosent. De andre rettighetshaverne er Suncor Energy (30), Faroe Petroleum (15) og Tullow Oil (15) – denne andelen overtas av AkerBP.

Oda er et norrønt kvinnenavn og betydningen av feltnavnet er rikdom eller eiendom.

 

Illustrasjon: Centrica

Oda skal bygges ut med en havbunnsinnretning som knyttes opp mot Ula-feltet.
Deler av anlegget er gjenbruk av utstyr fra Oselvar-innretningen.
(Illustrasjon: Centrica)

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.