Oljedirektoratet

Hvem fortjener IOR-prisen?

01.02.2016 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning – IOR-prisen 2016?

IOR-prisen er en anerkjennelse for kreativitet, standhaftighet og risikovilje når det gjelder å ta i bruk metoder og teknologi som kan øke oljeutvinningen utover det som kan forventes med gjeldende planer og metoder.

«Mot til å ta i bruk ny teknologi har hatt enorm betydning. Norsk sokkel har, siden oljevirksomheten startet, vært et laboratorium for å teste nye løsninger, sier oljedirektør Bente Nyland.

Hun påpeker at vi har litt lett for å glemme at det ofte er tilsynelatende små komponenter som kan gjøre en forskjell satt opp mot det mer spektakulære.

«Teknologiske nyvinninger kan bidra at vi får bygd ut flere funn – men også til at vi får enda mer olje ut av felt som er drift.»

Forslag til kandidater – med en kort begrunnelse og kontaktperson – kan du sende til epostadressen IOR-Award@npd.no. Fristen er 1. mars. Prisen deles ut under ONS i Stavanger i august.

Tildelingskriterier

  • Prisen tildeles utvinningstillatelser, selskap, prosjekt eller enkeltpersoner som gjennom nyskapende arbeid har bidratt til økt oljeutvinning på norsk sokkel.
  • Prisen deles ut for tiltak der det er vist stort mot gjennom:

- implementering av ny teknologi
- anvendelse av etablert teknologi på en ny måte
- nyskapende arbeidsmetoder/-prosesser
- betydelig satsing på å realisere verdipotensialet i økt utvinning

  • Prisen deles ut til tiltak der beslutning om gjennomføring er foretatt
  • Prisen deles ut dersom det finnes verdige kandidater

ODs IOR-pris ble tildelt første gang i 1998.


Les mer om tidligere prisvinnere >>

 

 

Oljedirektør Bente Nyland overrakte prisen til Landrø under et arrangement på ONS 2014 i Stavanger.

Oljedirektør Bente Nyland overrakte prisen til  Martin Landrø
under et arrangement på ONS 2014 i Stavanger.

 

Kontaktperson i OD:
Mariann Dalland, tlf. 51876308

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.