Oljedirektoratet

Mottok ubyggingsplan for Dvalin

03.10.2016 Olje og energidepartementet og Oljedirektoratet (OD) har mottatt planen for utbygging og drift (PUD) for Dvalin-funnet i utvinningstillatelse 435 i Norskehavet.

Funnet opereres av DEA. Planlagt produksjonsstart er oktober 2020.

Dvalin er et gassfunn som ligger i blokk 6507/7, 14 kilometer nordvest for oljefeltet Heidrun og 290 kilometer fra land (Nyhamna). Estimerte utvinnbare ressurser fra funnet er om lag 18 milliarder standard kubikkmeter gass. Vanndybden i området er rundt 370 meter og reservoaret ligger rundt 4250 meter ned i undergrunnen.

Dvalin blir en undervannsutbygging knyttet opp mot en ny prosessmodul på Heidrun-plattformen. På Heidrun blir gassen delvis prosessert og deretter sendt videre i et nytt eksportrør til Polarled og videre til Nyhamna. Der vil gassen bli endelig prosessert før videre transport til markedet i Europa.

Forventede investeringer er i overkant av ti milliarder kroner (faste 2016-kroner).

Utvinningstillatelse 435 ble tildelt i 2006. Undersøkelsesbrønnen som resulterte i funnet «Zidane» ble boret i 2010. Funnet er foreslått bygget ut med en fire-slots bunnramme knyttet opp mot Heidrun for prosessering og videre eksport til rørledningssystemet Polarled og landanlegget Nyhamna i Møre og Romsdal.

Etableringen av Polarled har muliggjort en tidlig utvikling av funnet samt en kostnadseffektiv utnyttelse av ledig plass og vektkapasitet på Heidrun. Det er mulig å knytte opp ytterligere bunnrammer og brønner til den planlagte undervannsstrukturen. Dette gir muligheter for utvikling av eventuelle tilleggsressurser i Dvalin, i tillegg til andre ressurser i området. Det skal bores fire produksjonsbrønner i Dvalin.

«OD er opptatt av at lønnsomme prosjekter bygges ut og hvor det er mulig, utnytter eksisterende infrastruktur. Vi forventer at realisering av ressursene i Dvalin bidrar til å skape verdier både for det norske samfunnet og for rettighetshaverne i Dvalin, Heidrun og Polarled. I tillegg kan utbyggingen av Dvalin gi spennende muligheter for videre utvikling av andre ressurser i området,» sier Kalmar Ildstad, underdirektør for utbygging og drift i Norskehavet.

Navnet Dvalin kommer fra norrøn mytologi og er et av fire hjortedyr som ifølge den yngre Edda løper rundt verdenstreet Yggdrasil og beiter i løvverket.

 

Fra venstre: Jon Sandnes, Lars Stoltenberg, Lars Moe, Tord Lien, Hans-Hermann Andreae Foto: OED

Fra venstre: Jon Sandnes, Lars Stoltenberg, Lars Moe, Tord Lien, Hans-Hermann Andreae.
Foto: OED

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.