Oljedirektoratet

Ny veiledning for årlig statusrapport for felt i produksjon

31.08.2016 Mal for årlig statusrapport er endret fra og med høsten 2016.

En årlig statusrapport for felt i produksjon skal sendes til Oljedirektoratet (OD) innen 1. november hvert år, se Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 47 og Ressursforskriften § 29.

Rapporten danner også grunnlag for evaluering av produksjonstillatelse, se Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 23, Fastsettelse av produksjonsforløp mv., og støtter rapportering til revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Den årlige statusrapporten for 2016 må ikke baseres på operatørens 2015-rapport, da det er innført store endringer i retningslinjer og skjema siden 2015-rapporten. Rapporten skal leveres elektronisk i tekstformat (som f.eks. Word, ikke PDF). Rapporten fylles ut på engelsk.

Fra 2016 viser den årlige statusrapporten, som RNB-rapporteringen, til Samarbeidsavtalen fastsatt av Olje- og energidepartementet (OED), og dermed til rettighetshavernes egne plandokumenter som f.eks. den langsiktige planen. Generelt er det nå større fokus på virksomhetsstyring, deriblant risikostyring og tidskritikalitet, se nytt kapittel 2, Virksomhetsstyring.

Det er ingen andre nye hovedkapitler. Det er imidlertid større endringer i de fleste kapitler, inkludert et nytt underkapittel 6.5 "Brenning og kaldventilering". Kapittel 8, “Felt- og områdeutvikling”, har nå større fokus på fremtidige ressurser, kapasitet og tredjepartsadgang.

Kontaktpersoner i OD:
Aslaug Eskeland Janssen, Telefon: 51 87 63 72
Tor Heldal, Telefon: 51 87 63 15

 

 

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.