Oljedirektoratet

ROV-tokt på dypt vann i Norskehavet

14.07.2016 Oljedirektoratet (OD) har utført 4 vellykkede ROV-dykk (fjernstyrt undervannsfarkost) samt innsamlet dybdedata (batymetri) ved Vøringutstikkeren vest i Norskehavet, og har fra årets tokt over 100 kg med prøvemateriale fra havbunn i dyphavet til rådighet. Det dypeste gjennomførte ROV-dykket var på 3570 m.

Operasjonene er utført av Senter for dypmarin forskning ved Universitetet i Bergen (UiB), og bygger videre på tilsvarende samarbeidsprosjekt mellom OD og UiB - blant annet ved Vøringutstikkeren og Gjallarryggen i 2013. Vøringutstikkeren er et undersjøisk høydedrag som opptrer sentralt i Norskehavet, og kunnskap om undergrunnen fra dette høydedraget vil gi oss mer kunnskap om åpningen av Nord-Atlanteren (Figur 1).

 Kart som viser lokalitetene for Oljedirektoratets prøvetaking av fast fjell på havbunnen. Figur 1. De gule stjernene viser stedene for prøvetakingen på Jan Mayen-ryggen med grabb (2011) og motorsag (2012). Den blå stjernen viser hvor det ble boret grunne brønner 2014. De hvite stjernene viser hvor det ble tatt prøver på Gjallarryggen og på Vøringutstikkeren i 2013 og under årets operasjoner.

 

OD støtter økonomisk UiBs årlige tokt til Mohnsryggen, og fikk dermed tilgjengelig operasjonstid ved Vøringutstikkeren.

Hovedmål med årets operasjoner ved Vøringutstikkeren var å samle inn batymetri, innsamle stedegne bergarter fra blottlagt fjell og innsamle manganskorper. Tross noe dårlig vær utførte UiB datainnsamlingen som planlagt, og toktet fortsetter nå med utforskning av Mohnsryggen lenger nordvest i Norskehavet.

Det innsamlede materialet ankommer Bergen i månedsskiftet juli/august, og OD vil deretter igangsette analyser og undersøkelser av de unike datapunktene fra Vøringutstikkeren.

Foreløpige resultater tyder på at prøvene består av silt- og sandstein i tillegg til stedvis mektige forekomster av manganskorper. Materialet vil inngå i ODs kunnskapsbase om undergrunnen og metaller i dyphavet, som er opparbeidet over tid.

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.