Oljedirektoratet

Samtykker til levetidsforlengelse på Gullfaks B

25.08.2016 Oljedirektoratet gir grønt lys for at B-plattformen på Gullfaks-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 1. januar 2036. Det er like lenge som utvinningstillatelsen varer.

Gullfaks B begynte å produsere i februar 1988. I søknaden om forlengelse viser operatøren Statoil til at innretningen kan drives lønnsomt fram til 2031, med mulighet for forlengelse ved ytterligere modning av IOR-prosjekter og andre tiltak.

Oljedirektoratet mener at det er behov for videre drift av Gullfaks B for å utvinne gjenværende ressurser på Gullfaks. Boreriggen er nylig oppgradert og det bores nå nye brønner fra innretningen.

Hvis innretningen drives videre på en kostnadseffektiv og sikker måte, er det potensial for reservetilvekst og forlenget produksjon. I de senere årene er det gjort en stor innsats for å utvinne olje fra Shetland/Lista-reservoarene over Gullfaks. Gullfaks B kan også være en aktuell vertsplattform for nye forekomster i området.

Blokk 34/10 gikk under navnet «Gullblokken» da den i 1978 ble tildelt Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum, med Statoil som operatør. Gullfaks-området har innfridd forventningene og skapt store verdier for samfunnet gjennom tretti år med produksjon.

De nåværende rettighetshaverne på feltet er Statoil, Petoro og OMV Norge.

Endelig samtykke til levetidsforlengelse forutsetter også godkjenning fra Petroleumstilsynet.

 

Les ODs brev til operatøren >>

 

 

Oppdatert: 27.07.2021

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.