Oljedirektoratet

Petroleumsproduksjon

14.01.2016 Oljeproduksjonen økte for andre år på rad, og det er satt ny rekord for gassalg. Produksjonen ventes å holde seg på et stabilt nivå i de nærmeste årene.

I 2015 ble det totalt produsert 227,8 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Dette er 11,6 millioner Sm³ o.e. eller 5,4 prosent mer enn i 2014. Totalproduksjonen av petroleum i 2016 antas å bli 217,1 millioner Sm³ o.e.

I fem­årsperioden 2011-2015 ble det produsert 1101 millioner Sm³ o.e. Produksjonen de neste fem årene er ventet å bli omlag på samme nivå. 

 

Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2020.

Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2020.

 

Gass

I 2015 ble det solgt 117,2 milliarder Sm³ gass (115 milliarder Sm3 40 megajoule gass). Dette er 8 milliarder Sm³ mer enn i 2014. Nivået på gassalg er vanskelig å forutsi, selv på kort sikt. Det faktiske salget i 2015 ble sju prosent høyere enn hva vi anslo på samme tid i fjor. Det skyldes blant annet markert høyere etterspørsel etter gass fra Europa.

 

Faktisk og prognosert gassalg til og med 2020.

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til og med 2020.

 

Olje

I 2015 ble det produsert 90,8 millioner Sm³ olje (1,57 millioner fat per dag) fra 80 felt, mot 87,7 millioner Sm3 (1,51 millioner fat per dag) fra 77 felt året før. Dette er en økning på over tre prosent. De viktigste årsakene til dette er høy regularitet og at et stort antall nye produksjonsbrønner er boret raskere enn ventet.

Oljedirektoratet hadde ventet en noe lavere oljeproduksjon i 2015 enn året før. Imidlertid har flere av feltene som allerede var i drift produsert betydelig mer enn antatt, og økningen var 4,6 millioner Sm³ høyere enn Oljedirektoratets anslag fra høsten 2014. Feltene som var planlagt å starte produksjonen i 2015 har samlet sett produsert mindre enn halvparten av det som var innrapportert høsten 2014, hovedsakelig som følge av forsinket oppstart.

For 2016 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil reduseres noe fra nivået i 2015, til 89 millioner Sm³ (1,53 millioner fat) per dag. Produksjonen er ventet å ligge på et relativt stabilt nivå i de neste årene, men det vil avta noe mer enn forutsatt i forrige prognose. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, boring av nye utvinningsbrønner, oppstart av nye felt og regulariteten på feltene i drift.

Tabellen under viser prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

Prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene
for de neste fem årene

 

2016

2017

2018

2019

2020

Olje / Oil
(mill Sm3)

89,0 

87,3 

82,0

80,2

81,7

NGL / NGL
(mill Sm3 o.e.)

19,4

18,8 

18,4 

17,9 

17,1 

Kondensat /
Condensate
(mill Sm3)

2,0 

1,8 

2,4

2,6

2,3

Væske / Liquid
(mill Sm3 o.e.)

110,5

107,9

102,8

100,8 

101,1 

Væske / Liquid
(mill fat o.e. per dag)

1,9 

1,9 

1,8 

1,7 

1,7 

Gass / Gas
(mrd Sm3)

106,6

107,3

109,7

111,0

111,1

Totalt / Total
(mill Sm3 o.e.)

217,1

215,1

212,5

211,7

212,1

 

 

For 2016 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 2,0 millioner Sm³ og 10,2 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 110 millioner Sm3 o.e. (1,9 millioner fat o.e. per dag).

I perioden 2016-2020 anslås oljeproduksjon å nå 420 millioner Sm³. Det er 30 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. Det meste av oljen ventes å komme fra felt i drift og felt under utbygging, inkludert tiltak for økt utvinning på de samme feltene. Produksjon som er vedtatt, står for 95 prosent av volumet i femårsperioden.

 

Oljeproduksjon 2011-2020 fordelt på modenhet.

Figur 4. Oljeproduksjon 2011-2020 fordelt på modenhet.

 

Prognosene er utarbeidet under forutsetninger som gjaldt høsten 2015. Utviklingen i oljeprisen framover vil påvirke aktivitetsnivået og dermed produksjonen på noe lengre sikt.

Oppdatert: 14.01.2016

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.