Oljedirektoratet

Sokkelåret 2016

12.01.2017 Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er høy. Omstillingene har vært omfattende, men kostnadsreduksjonene som bransjen har gjennomført legger grunnlaget for lønnsom aktivitet i mange år framover.

Oljeproduksjonen økte for tredje år på rad i 2016, og det ble produsert like mye gass som året før, da det ble satt produksjonsrekord. Det høye nivået er blant annet en følge av god regularitet på feltene, og at ulike effektiviseringstiltak har gitt en betydelig reduksjon i drifts- og letekostnadene.

«Grunnlaget er nå lagt for økt lønnsomhet både i eksisterende og nye prosjekt. Det er en viktig forutsetning for at vi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå i årene som kommer,» sier oljedirektør Bente Nyland. Hun mener at kostnadsreduksjoner på 30 til 50 prosent i utbyggingsprosjekt bør føre til at selskapene ser at flere prosjekt blir lønnsomme.

«Vi må unngå at hensynet til kortsiktig inntjening går ut over den langsiktige verdiskapingen for samfunnet,» sier hun.

Det ble investert 135 milliarder kroner på norsk sokkel i 2016, om lag 50 milliarder mindre enn i toppårene 2013 og 2014. Også inneværende og neste år blir ifølge Nyland krevede for næringen, men investeringene er deretter ventet å stige. En rekke nye utbyggingsprosjekt er under evaluering, og en omfattende portefølje av nye feltutbygginger skal besluttes videreført og bygget ut i de nærmeste par årene.

Fem planer for utbygging og drift (PUD) ble levert i 2016, til en samlet investeringsverdi på 23 milliarder kroner. I tillegg pågår sju utbyggingsprosjekter til totalt 233 milliarder kroner.

Etter flere år med høy leteaktivitet ble det i fjor boret 36 letebrønner, 20 færre enn året før. Det ble gjort 18 funn, ett mer enn i 2015. Leteaktiviteten var størst i Nordsjøen, hvor det til sammen ble gjort 14 funn. Det ble gjort to funn både i Norskehavet og i Barentshavet.

«Mange av funnene er små, men de fleste ligger nær eksisterende infrastruktur. Det betyr at de raskt kan bli lønnsomme utbygginger hvis de kobles til felt og innretninger som er i drift,» sier Nyland.

Ifølge oljedirektøren er det betydelig usikkerhet knyttet til leteaktiviteten framover. Den avhenger av at nye funn blir fulgt opp, og at industrien får tildelt nytt areal å lete på.

«For å opprettholde en stabil produksjon er det svært viktig å holde leteaktiviteten på et høyt nivå,» sier hun.

Tross nedgangen i antallet letebrønner, viser antall søknader og tildelinger i de siste konsesjonsrundene at det fortsatt er stor interesse for norsk sokkel. I TFO 2015 ble det tildelt 56 utvinningstillatelser, mens det i 23. runde ble tildelt ti. Alle tildelinger i 23. runde ligger i Barentshavet, og tre ligger i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst. Den første letebrønnen her er planlagt boret allerede i år.

Det er også i dette området det ifølge Bente Nyland er størst sjanse for å gjøre nye store funn.

«I tillegg viser ny kartlegging at det er store muligheter i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet,» sier hun.

 


Sokkelåret 2016

Oppdatert: 26.01.2017

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.