Oljedirektoratet

En milepæl for Barentshavet

05.12.2017 Rettighetshaverne i Johan Castberg-funnet i Barentshavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

Utbyggingsløsningen legger til rette for videre utvikling av denne petroleumsprovinsen. Forventede investeringer er opp mot 50 milliarder kroner.

Johan Castberg ligger 240 kilometer nordvest for Melkøya LNG-anlegg i Hammerfest og 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet. Vanndypet i området er rundt 400 meter. Johan Castberg blir den nordligste utbyggingen på norsk sokkel.

Foreslått utbyggingsløsning er et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO) med tilhørende undervannsanlegg med brønner. Lasting av olje skal skje på feltet og transportskip frakter oljen til markedet.

Samtidig utreder operatøren Statoil, i samarbeid med de andre operatører i Barentshavet, mulighetene for å finne en lønnsom oljeterminalløsning på Veidnes i Finnmark.

Planen er å starte produksjonen i fjerde kvartal 2022, elleve år etter funnbrønnen 7220/8-1. Feltet har en forventet levetid på 30 år.

Det er forventet at det kan utvinnes 88,7 millioner standard kubikkmeter olje fra Johan Castberg. Det tilsvarer 558 millioner fat. Grunnlaget for utbyggingen er oljefunn i tre adskilte forekomster (Skrugard, Havis og Drivis).

Johan Castberg blir den første infrastruktur i denne petroleumsprovinsen og blir dermed en viktig byggekloss for framtidig aktivitet i Barentshavet sørvest og videre nordover. Myndighetene har vært opptatt av at det velges en løsning som legger til rette for videre utvikling av provinsen – ut over en løsning som bare er skreddersydd for Johan Castbergs behov.

Johan Castberg ligger i utvinningstillatelse 532. Statoil er operatør med en andel på 50 prosent. De andre rettighetshaverne er Eni med 30 prosent og Petoro med 20 prosent.

 

Johan Castberg Illustrasjon: Grafisk Geologi & Print / Statoil

Johan Castberg
Illustrasjon: Grafisk Geologi & Print / Statoil

Oppdatert: 05.12.2017

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.