Oljedirektoratet

Internasjonalt dataforum møtes hos OD

18.04.2017 Oljedirektoratet er vertskap for en internasjonal konferanse om lagring og bruk av petroleumsdata fra 6. til 8. juni. Interesserte har fortsatt tid til å melde seg på.

Siden 1996 har forvaltere av nasjonale olje- og gassressurser møttes for å utveksle erfaringer og drøfte felles utfordringer. I år er det tredje gang de samles hos OD, på NDR 2017.

NDR står for National Data Repositories, og var i begynnelsen en arena for land rundt Nordsjøen. Siden har forumet blitt verdensomspennende, og er en møteplass for myndigheter, oljeselskap og leverandører av tjenester og utstyr. Blant de over 30 deltakerlandene er flere med i Utenriksdepartementets program Olje for utvikling (OfU), der norske myndigheter bistår samarbeidsland med å bygge opp deres nasjonale forvalting av olje- og gassressursene.

«Myndigheter trenger data for å kunne arrangere konsesjonsrunder,» sier Eric Toogood i OD. Han sitter i styringskomiteen for NDR 2017, og er prosjektleder i Diskos NDR, datalageret for lete- og utvinningsinformasjon fra norsk sokkel.

«Internasjonale selskaper ønsker mest mulig lik rapportering i landene de opererer i. Og myndigheter bør være mest mulig samkjørte med hensyn til hvilke krav de stiller til data og informasjon,» sier han, og legger til at myndigheter – på vegne av nasjonen – må ha et langsiktig perspektiv på lagring av petroleumsdata.

NDR-møtene – som sist fant sted for tre år siden i Aserbajdsjan – følges opp i arbeidsgrupper innen tema som standardisering, rapportering, regelverk, kvalitetskontroll og tekniske løsninger. Deltakerne er gjerne fagfolk fra ulike fagområder som jobber med dataforvaltning til daglig.

«Formålet med møtene er samarbeid og erfaringsoverføring,» sier Toogood.

«Andre land ser til Oljedirektoratet og Norge for å lære av oss. Men vi har felles interesser i å lære av hverandre, og diskutere oss fram til løsninger og tiltak.»

Oljedirektør Bente Nyland er hovedtaler på konferansen, hvor også de enkelte landene skal presentere seg.

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.