Oljedirektoratet

Klart for oppstart av Maria-feltet

16.11.2017 Når Oljedirektoratet nå gir samtykke til oppstart av Maria-feltet i Norskehavet, så er det til en utbygging som kommer i drift nesten ett år før opprinnelig plan, til reduserte kostnader og med litt økte oljereserver.

Produksjonsstarten skjer i desember. Dette er om lag 10 måneder tidligere enn opprinnelig plan som var fjerde kvartal i 2018. Et godt gjennomført prosjekt og raske og effektive boreoperasjoner har bidratt til dette.

Utbyggingen har blitt rimeligere enn forventet. Investeringskostnadene er snaut 12 milliarder kroner, mens estimatet i Plan for utbygging og drift (PUD)var på 15,7 milliarder kroner.

«Oljedirektoratet er godt fornøyd med utviklingen av Maria-prosjektet,» sier Kalmar Ildstad, underdirektør for utbygging og drift i Norskehavet.

«Med hele fire vertsinnretninger er prosjektet videre et godt eksempel på hva et godt samarbeid med rettighetshaverne i omkringliggende infrastruktur kan gi av verdiskaping.»

Samtykket til oppstart av oljefeltet gis til rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 475 BS og 475 CS.

Maria opereres av Wintershall. Feltet ligger om lag 240 kilometer nordvest for Trondheim, cirka 20 kilometer øst av Kristin-feltet og cirka 45 kilometer sørvest av Heidrun-feltet.

Maria er bygget ut med to havbunnsrammer med fire slisser hver hvor det etter dagens planer skal bores fire oljeproduksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner.

Et godt samarbeid om utnyttelse av ulike vertsinnretninger har gjort Maria-utbyggingen mulig på så kort tid. Brønnstrømmen fra Maria føres via rør på havbunnen til Kristin for prosessering og måling.

Videre blir den stabiliserte oljen ført til Åsgard C - FSU for lagring og lossing, mens rikgassen går i Åsgard transportsystem (ÅTS) til Kårstø der NGL og kondensat tas ut.

Gass for gassløft kommer til Maria fra Åsgard B via Tyrihans D ramme og trykkstøtte kommer til Maria fra injeksjon av sulfatredusert vann fra Heidrun TLP.

Wintershall anslår at forventede utvinnbare reserver for Maria er 28,9 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje, 1,32 millioner tonn NGL og 2,31 milliarder Sm3 gass. Det er ventet at Maria skal produsere i 22 år.

 

(Illustrasjon: Wintershall)

(Illustrasjon: Wintershall)


Oppdatert: 16.11.2017

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.