Oljedirektoratet

Lanserer standarder for CO2-fangst og lagring (CCS)

28.09.2017 Nye internasjonale standarder for lagring (CCS) og transport av karbondioksid (CO2) skal presenteres på et seminar hos Oljedirektoratet i Stavanger 1. november.

Seminaret er et samarbeid mellom institusjonen Standard Norge, Gassnova og Oljedirektoratet.

Flere av Norges fremste fagpersoner innenfor CCS (Carbon capture and storage) fra næringslivet, myndigheter, forskning og utvikling har i flere år deltatt i internasjonal standardisering. Sammen med eksperter fra 15 andre land, har disse utviklet de første CCS-standardene som vil bidra til å tilrettelegge konkrete CO2-fangst- og lagringsprosjekter.

Standardene som blir lansert 1. november, gjelder lagring av CO2 og transport av CO2 gjennom rørledning. Transportstandarden, ISO 27913, omhandler sammensetningen av CO2-strømmen, krav til design av rørledningen (inkludert materialvalg, veggtykkelser, ventiler) samt konstruksjon og drift av rørledningene. Lagringsstandarden, ISO 27914, handler om krav til valg av lagringssted, operasjon (injeksjon) og nedstengning, og innbefatter også brønninfrastruktur, risikostyring og overvåkning av lagringsstedet.

Oljedirektoratet har de siste årene gjort mye arbeid innen fangst og lagring av karbondioksid. Aktuelle lagringssteder på norsk sokkel er kartlagt og beskrevet i et omfattende atlas. Forskrifter for transport og lagring er også ferdigstilt.

Bruk emneknaggen #ccs dersom du vil legge ut meldinger eller bilder knyttet til denne lanseringen.

 

Illustrasjonsfoto: Emile Ashley

En rekke eksperter samles i Stavanger 1. november for å presentere nye standarder for lagring og transport av CO2.
(Illustrasjonsfoto: Emile Ashley).

Oppdatert: 22.07.2021

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.