Oljedirektoratet

Leverte ny plan for Yme-utbygging

19.12.2017 Operatør Repsol leverte tirsdag inn endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Yme-feltet i Nordsjøen. Det skal investeres over åtte milliarder kroner i utbyggingen. Planlagt oppstart er i 2020.

Yme planlegges utviklet ved bruk av eksisterende innretninger som ble installert på feltet under utbyggingen i 2007. Produksjon planlegges fra den innleide, oppjekkbare, bore- og produksjonsinnretningen Mærsk Inspirer. Den skal modifiseres og tilpasses drift på Yme.

De forventede framtidige utvinnbare oljeressursene fra Yme er 10,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) – tilsvarende 65 millioner fat olje.

 

Lenke til pressemelding fra OED:

 

«Målet med petroleumsforvaltningen er å sikre størst mulig verdiskapning for samfunnet fra petroleumsressursene på norsk sokkelen. Oljedirektoratet er positiv til nye initiativ fra næringen som kan bidra til å øke den samfunnsmessige verdiskapingen, inkludert initiativet til å utnytte verdipotensialet i Yme,» sier Tove Francke, underdirektør i Utbygging og drift, Nordsjøen sør.

De nærmeste ukene skal Oljedirektoratet på vanlig måte gå gjennom beslutningsgrunnlaget og blant annet vurdere økonomiske, tekniske og ressursmessige risikoer ved prosjektet.  

Yme var i produksjon fra 1996 til 2001, deretter ble feltet stengt og innretningene fjernet. Feltet var ikke lenger lønnsomt å drive. I 2007 ble det godkjent en ny PUD for Yme.

Yme ble opprinnelig bygget ut med en oppjekkbar produksjonsinnretning og et lagerskip for den ene strukturen, Gamma. Den andre strukturen, Beta, ble bygget ut med havbunnsbrønner.

På grunn av strukturelle mangler kunne denne innretningen ikke brukes, og den ble fjernet i 2016 uten at produksjonen på feltet var blitt igangsatt.

Nå skal totalt ni brønner gjenbrukes og det planlegges seks nye brønner. Strategien er å produsere fra horisontale brønner med trykkstøtte fra vanninjeksjon og alternerende vann- og gassinjeksjon. Alt produsert vann og all gass skal reinjiseres i reservoaret.

De eksisterende innretningene på Yme omfatter caissong, havbunns-lagertank for olje, rørledninger og kobling mellom Gamma og Beta, manifold og havbunnsramme med tre slisser på Beta, havbunns-lastesystem for olje fra lagertank, og brønner på både Gamma og Beta.

 

Oversikt over Yme-feltet (illustrasjon: Repsol)

Oversikt over Yme-feltet
(illustrasjon: Repsol)

 

Rettighetshaverne i Yme er Repsol (operatør, 55 prosent), Lotos (20), Okea (15) og Kufpec (10).

Oppdatert: 19.12.2017

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.