Oljedirektoratet

Leverte storstilt Snorre-plan

21.12.2017 Myndighetene mottok torsdag en endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Snorre expansion project. Utbyggingen er et av de største prosjektene for økt utvinning (IOR) på norsk sokkel.

Prosjektet bidrar til forlenget drift og gir store merinntekter, også til samfunnet.

Snorre-feltet ligger cirka 150 kilometer vest av Florø i Sogn og Fjordane. Vanndypet varierer fra 300 til 380 meter. Den første utbyggingsplanen for Snorre ble godkjent av myndighetene i 1988 og feltet har produsert siden 1992. Med den nye utvidelsen og andre tiltak for levetidsforlengelse, planlegger rettighetshaverne for en produksjonshorisont fram til 2041 – og med mulighet for ytterligere forlengelse.

De utvinnbare ressursene er av operatøren Statoil beregnet til 31 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje (195 millioner fat). Dette tilsvarer cirka det dobbelte av oljereservene i Gina Krog-feltet i Nordsjøen.

Snorre-prosjektets investeringsestimat er 19,3 milliarder kroner (2017-kroner).

Produksjonsstart er planlagt i første kvartal 2021.

 

Lenke til pressemelding fra OED:

 

Utbyggingsprosjektet består av tre utbyggingsdeler: Havbunnsrammer, oppgraderinger på Snorre A-innretningen, samt import av gass for å øke oljeutvinningen fra feltet.

Havbunnsutbyggingen består av seks brønnrammer, hver med fire brønner. Det er planlagt tolv brønner for produksjon og tolv brønner for vann- og gassinjeksjon. Utbyggingen legger til rette for tilknytning av ytterligere brønnrammer

Snorre-feltets reservegrunnlag er 276 millioner Sm3 olje. Av disse gjenstår det å produsere cirka 63 millioner Sm3. I tillegg kommer nå 31 millioner Sm3 fra det nye utbyggingsprosjektet.

Snorre-feltet er komplisert og oppdelt av mange forkastninger. Det krever et stort antall brønner for å utvinne de betydelige gjenværende ressursene.

«Dette prosjektet øker utvinningsgraden fra feltet fra 46 til 51 prosent, noe som er svært bra for et slikt komplisert reservoar. Utbyggingsplanen kommer som et resultat av utrettelig arbeid både fra selskapene og myndighetene, et arbeid som har pågått de siste 12-15 år. I så måte er dette en merkedag,» sier Arvid Østhus, underdirektør for Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Videreutviklingen av Snorre-feltet er i tråd med ambisjonene i Stortingsmelding nr. 28 (2010-11) – Petroleumsmeldingen. Denne meldingen vier særlig oppmerksomhet til økt utvinning fra felt i drift.

«Myndighetene har over lengre tid arbeidet for en stor løsning som innebærer at alle lønnsomme ressurser kan bli produsert. Løsningen som legges fram, legger grunnlaget for en langsiktig videreutvikling av Snorre-feltet og realisering av store verdier for samfunnet,» sier Ingrid Sølvberg, direktør for Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Rettighetshaverne i Snorre-feltet er Statoil (operatør, 33,28 prosent), Petoro (30), ExxonMobil (17,45), Idemitsu (9,60), DEA (8,57) og Point (1,11).

 

Et av de største prosjektene for økt utvinning skal skje på Snorre-feltet i Nordsjøen. Havbunnsutbyggingen består av seks brønnrammer, hver med fire brønner. Det er planlagt tolv brønner for produksjon og tolv brønner for vann- og gassinjeksjon. Utbyggingen legger til rette for tilknytning av ytterligere brønnrammer. (Illustrasjon: Statoil)

Et av de største prosjektene for økt utvinning skal skje på Snorre-feltet i Nordsjøen. Havbunnsutbyggingen består av seks brønnrammer, hver med fire brønner. Det er planlagt tolv brønner for produksjon og tolv brønner for vann- og gassinjeksjon. Utbyggingen legger til rette for tilknytning av ytterligere brønnrammer.
(Illustrasjon: Statoil)

Oppdatert: 21.12.2017

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.