Oljedirektoratet

Mottok to utbyggingsplaner

27.03.2017 Rettighetshaverne for Njord-feltet og det nærliggende Bauge-funnet i Norskehavet leverte i dag to PUD-er (Plan for utbygging og drift) til myndighetene.

Dette forlenger levetiden for Njord og åpner for ytterligere utbygginger i området.

Njord stengte produksjonen i 2016 og plattformen ble tauet til verftet Aker Stord – mens lagerskipet Njord B ble tatt inn til Kristiansund – for utbedring og oppgradering. Nå har operatør Statoil og partnerne i utvinningstillatelsene for Njord Unit, 107 og 132, levert inn endret PUD for feltet – samt egen PUD for Bauge som omfattes av utvinningstillatelsene 348 og 348 B.

Forventede investeringer er 15,7 milliarder kroner for Njord og 4,1 milliarder kroner for Bauge.

Investeringene omfatter forsterkning av skroget til Njord A-plattformen, oppgradering av utstyr på dekket, boring av nye brønner samt oppgradering av lagerskipet Njord B.

Bauge, som ligger om lag 15 kilometer nordøst for Njord, bygges ut med en undervannsløsning, rørledning til Njord A og kontrollkabel fra undervannsfeltet Hyme. Det skal bores to produksjonsbrønner og én injeksjonsbrønn.

Gassen sendes gjennom Åsgard transportsystem til mottaksterminalen på Kårstø i Rogaland.

Det legges også til rette for at funnet «Pil» i utvinningstillatelse 586, sør for Njord, kan knyttes opp til Njord A.

 «Dette er to viktige prosjekter i utviklingen av ressurser i Norskehavet,» sier Kalmar Ildstad, underdirektør for Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

«Vi er opptatt av at det skal tas investeringer for å forlenge levetiden på feltene. På den måten kan utvinningen og verdiskapingen øke, i tillegg til at det åpner opp for muligheter for utvikling av andre funn i området.»

Produksjonsstart på Njord var i 1997. Opprinnelige utvinnbare ressurser var 31,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje (200 millioner fat), 23,4 milliarder Sm3 gass og 6,4 millioner tonn NGL.

Antatt gjenværende reserver er 6,2 millioner Sm3 olje (39 millioner fat), 16,3 milliarder Sm3 gass og 4,1 millioner tonn NGL.

Bauge ble påvist i 2013 (brønn 6407/8-6). Utvinnbare ressurser er beregnet til 7,9 millioner Sm3 olje (50 millioner fat), 1,9 milliarder Sm3 gass og 1 million tonn NGL.

Produksjonsstart er planlagt i fjerde kvartal i 2020 for både Njord og Bauge.

 

Funnet Bauge skal knyttes til det oppgraderte Njord-feltet med planlagt oppstart i 2020. Forventede investeringer er 19,8 milliarder kroner. (Illustrasjon: Statoil)

Funnet Bauge skal knyttes til det oppgraderte Njord-feltet med planlagt oppstart i 2020.
Forventede investeringer er 19,8 milliarder kroner.
(Illustrasjon: Statoil)

 

Produksjonen på Njord ble stoppet i 2016 og innretningene ble tatt til land for oppgradering etter at det ble oppdaget sprekker i konstruksjonen. I 2020 starter produksjonen opp igjen. (Foto: Statoil).

Produksjonen på Njord ble stoppet i 2016 og innretningene ble tatt til land for oppgradering etter at det ble oppdaget sprekker i konstruksjonen. I 2020 starter produksjonen opp igjen.
(Foto: Statoil).

 

Navnet Bauge kommer fra norrøn mytologi, der Bauge er en jotun.Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.