Oljedirektoratet

Øker reservene på Goliat

30.03.2017 Det skal bores to brønner fra Goliat i Barentshavet for å starte produksjonen fra Snadd-formasjonen. Dette øker oljereservene på Goliat med 1,2 millioner standard kubikkmeter (7,5 millioner fat).

Snadd-reservoaret ligger mellom de to reservoarene som Goliat allerede produserer fra (Realgrunnen og Kobbe). Disse ressursene ble nevnt i Plan for utbygging og drift (PUD) for Goliat, og myndighetene har nå godkjent Enis søknad om fritak for PUD.

Ressursene i Snadd ligger innenfor Goliat-lisensen som har godkjent konsekvensutredning. Det er ikke nødvendig å foreta modifikasjonsendringer på Goliat-plattformen. Brønnene skal bores fra undervannsutstyret på Goliat. Det blir boret én produksjonsbrønn og én vanninjeksjonsbrønn i Snadd.

Med Snadd øker reservene på Goliat til om lag 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (om lag 200 millioner fat).

Ifølge operatøren Eni kan oppstart av produksjon fra Snadd skje i 2017.

Det er identifisert flere prospekter i området. Ved funn kan disse tilknyttes Goliat. Videre boringer og studier avgjør om disse da kan produseres lønnsomt.

«Oljedirektoratet er fornøyd med at ressursene i Snadd blir produsert. Samtidig forventer vi at rettighetshaverne på Goliat borer flere brønner som kan bidra til å øke utvinningen fra feltet ytterligere,» sier Tomas Mørch, underdirektør i Oljedirektoratet med ansvar for utbygging og drift i Barentshavet.

 

Snadd skal bores fra Goliats undervannsinfrastruktur og produseres på plattformen. Dette øker den beregnede totalproduksjonen fra Goliat til cirka 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (ca 200 millioner fat), hovedsakelig olje. (illustrasjon: Eni).

Snadd skal bores fra Goliats undervannsinfrastruktur og produseres på plattformen. Dette øker den beregnede totalproduksjonen fra Goliat til cirka 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (ca 200 millioner fat), hovedsakelig olje.
(illustrasjon: Eni).

 

Relevant

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.