Oljedirektoratet

Økt gassutvinning fra Ormen Lange

10.02.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for utvidelsen av gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal.

Med dette kan utvinningen fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet øke med 25-30 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass.

Nyhamna

Nyhamna (Foto: Shell)

Oppgraderingen – også kalt Nyhamna expansion – består av to hoveddeler. Den første, utvidelsen av gassanlegget, omfatter landbasert kompresjon av gassen fra Ormen Lange. En ny kompressor opprettholder gasstrykket på Nyhamna etter som trykket i reservoaret synker.

Den andre delen omfatter eksport- og prosessfasiliteter for Polarled. Denne rørledningen skal transportere gassen fra det kommende Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna.

Polarled-kompresjon og eksport er planlagt startet opp høsten 2018. Gassen fra Dvalin-feltet – med planlagt oppstart høsten 2020 – skal også transporteres gjennom Polarled.

Utvidelsen gjør at eksportkapasiteten fra Nyhamna øker fra 70 til 84 millioner Sm3 i døgnet. Gassen eksporteres via Sleipner A-plattformen i Nordsjøen til gassterminalen Easington i Nordøst-England.

«Dette er et stort og viktig prosjekt for økt utvinning, hvor landbasert kompresjon er første trinn. Neste trinn er feltnær kompresjon,» sier Kalmar Ildstad i Oljedirektoratet. Han er underdirektør for Utbygging og drift i Norskehavet.

Neste prosjekt for økt gassutvinning fra Ormen Lange – som ligger på 800-1100 meters vanndyp – er kompresjonsløsninger til havs. Shell og partnerne jobber med å utrede ulike konsepter for å ta i bruk kompresjon når behovet oppstår – sannsynligvis midt på 2020-tallet.

Ormen Lange ble påvist i 1997, og produksjonen startet ti år senere. Feltets levetid strekker seg til etter 2035. Shell (17,81 prosent) er operatør og de andre rettighetshaverne er Petoro (36,48), Statoil (25,35), Dong (14,02) og ExxonMobil (6,34).

 

Operatøren Shells video om prosjektet:

 


Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.