Oljedirektoratet

Oljedirektoratet er med på #hack4no

31.08.2017 Vi sitter på store mengder åpne data fra norsk sokkel. Har du tanker om hvordan vi kan bruke disse på en ny og spennende måte?

Oljedirektoratet er med på Innovasjonsdagene #hack4no, som hvert år samler gründere, utviklere, designere, studenter, kodeinteresserte barn og andre innovasjonsinteresserte fra hele landet.Alf Veland, som er IT/GIS arkitekt i OD, oppfordrer smarte hoder til å gyve løs på ODs åpne sokkeldata: –Vi er langt framme på dataforvaltning, og våre Faktasider og Faktakart er mye brukt av bransjen. Men vi ønsker å bli bedre.

De to beste forslagene blir premiert – premiene, hver på 2500 kroner, gis i følgende kategorier:

  • Beste forslag til ODs tidslinjekonsepet (se skisse og video under)
  • Best bruk av ODs data

–Mye av datamaterialet vårt er åpent og gjort tilgjengelig i applikasjonsprogrammer (api’er), som er grenseflater å programmere mot. Vi lurer på om data-ene kan synliggjøres på andre måter, og om de kan sammenstilles med åpne data fra andre kilder, som for eksempel Kartverket eller Metereologisk Institutt, legger Veland til.

#hack4no arrangeres av Kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) i slutten av oktober. Arrangementet er et samarbeid med en rekke teknologivirksomheter og offentlige etater, og er årets store hackathon med åpne offentlige data i Norge.
Målet er å stimulere til innovasjon, næringsutvikling og gründervirksomhet og å fremme teknologiforståelse blant barn og unge.

De voksne deltakerne bruker gratis data fra det offentlige til å utvikle nye forretningsideer, eksperimentere og programmere, og lage nye apper, tjenester og andre digitale løsninger. Barn og ungdom lærer blant annet å lage apper og kart og programmere roboter, spill og musikk.


Oppdatert: 23.10.2017

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.