Oljedirektoratet

Oppstart av Flyndre-feltet

28.03.2017 Det Maersk-opererte feltet Flyndre i Nordsjøen startet produksjonen 26. mars.

Oljefeltet, som ble påvist i 1974, ligger på grensen mellom britisk og norsk sokkel i sørlig del av norsk sektor.

Feltet er bygd ut som en havbunnsutbygging knyttet opp til Clyde-innretningen på britisk sokkel via en 25 kilometer lang rørledning. Oljen blir videre transportert til Teesside-terminalen i Storbritannia. Flyndre er ventet å produsere opptil 1590 standard kubikkmeter (10 000 fat) oljeekvivalenter daglig, fram til 2023.

Totale utvinnbare ressurser er om lag tre millioner standard kubikkmeter (19,2 millioner fat) oljeekvivalenter. Totale investeringer er om lag 4,35 milliarder kroner.

Rettighetshavere i Flyndre er Maersk Oil UK Limited (65,941 prosent), Repsol Sinopec Resources UK Limited (22,739), Repsol Sinopec North Sea Limited (4,24), Maersk Oil Norway AS (6,255), Statoil Petroleum AS (0,471) og Petoro AS (0,354).

Kart som viser Flyndre-feltet

Kart som viser Flyndre-feltet

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.