Oljedirektoratet

Ressursrapport 2017 - felt og funn

25.08.2017 De store gjenværende ressursene i funn og felt gjør det mulig å skape verdier for fellesskapet i mange tiår framover, viser Oljedirektoratets nye rapport.

Siden 1990 har de totale ressursene, inklusiv anslaget for uoppdagede ressurser, økt med over 40 prosent. Faktisk er det nå påvist mer ressurser enn vi forventet i 1990, og det er fortsatt mye igjen å finne. For å få ut alle verdiene, må næringen samarbeide om å utnytte infrastrukturen som finnes og ta tilgjengelig teknologi i bruk.

«I Norge har vi produsert olje og gass i snart 50 år og vi er fortsatt ikke halvveis. Det er funnet enorme mengder olje og gass på norsk sokkel som fortsatt venter på å bli produsert. Vi ønsker selskaper med evne og vilje til å ta i bruk ny kunnskap og avansert teknologi. Det vil gi lønnsom produksjon i mange tiår framover,» sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Ved årsskiftet var det 77 funn på norsk sokkel som nå blir vurdert bygd ut. De fleste ligger i Nordsjøen, og de største ligger i Barentshavet. Ressursene i disse funnene utgjør 700 millioner Sm3 o.e.

I tillegg kan nær 850 millioner Sm3 o.e. produseres gjennom tiltak for økt utvinning, like mye som den totale produksjonen fra Statfjord-feltet siden oppstarten i 1979. Dette forutsetter at selskapene tar investeringsbeslutninger for prosjekter som allerede er identifisert.

Oljedirektoratet har nå også kartlagt et teknisk potensial for betydelige mengder olje og gass. Gjennom å bruke avanserte metoder for økt utvinning (EOR), kan det utvinnes i størrelsesorden 320 – 860 millioner Sm3 olje.

Dessuten er det betydelige mengder olje og gass i tette reservoarer som kan utvinnes ved å ta i bruk ny teknologi.

«Myndighetene forventer at alle ressurser som bidrar til verdier for samfunnet blir produsert, ikke bare de «enkle fatene». Dette krever at vi opprettholder sterke fagmiljøer og utvikler og anvender ny teknologi,» sier Sølvberg.

«Norsk sokkel har vært et laboratorium for testing av ny teknologi. Nå må vi bli ledende på å ta i bruk teknologiene som er utviklet. Vi har et sterkt offshore teknologimiljø i Norge. La oss sikre at det blir opprettholdt også i framtiden.»

Sølvberg understreker at «Norsk petroleumsnæring trenger ambisiøse ingeniører og visjonære ledere som gjennom godt samarbeid mellom oljeselskap, leverandører og myndigheter kan opprettholde norske sokkels sterke posisjonen innen utvikling og bruk av ny og avansert offshoreteknologi.»

Ressursrapport for felt og funn 2017 publiseres for første gang utelukkende digitalt.

 

Oppdatert: 04.02.2022

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.