Oljedirektoratet

Velkommen til presentasjon av Oljedirektoratets nye ressursrapport

31.05.2018 I rapporten presenteres blant annet et oppdatert estimat for uoppdagede ressurser på norsk sokkel og en analyse av lønnsomhet av leting.

Blant konklusjonene er at det er nok ressurser på norsk sokkel for enda mange tiår med produksjon, og at leting er lønnsomt på hele sokkelen.

Rapporten legges fram av letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratets lokaler, møterom Valhall, på Ullandhaug i Stavanger.


 

Etter framleggelsen av rapporten blir det en samtale om framtidig leting på norsk sokkel.

I samtalen deltar letesjef Halvor Jahre (Lundin), letesjef Gro G. Haatvedt (Aker BP), faglig seniorrådgiver Jørn Ramberg (Equinor) og letedirektør Torgeir Stordal.

Tidspunkt: Torsdag 21. juni klokka 10.00

Presentasjonen vil bli gitt på norsk, og den blir sendt direkte her på npd.no

Det blir enkel servering. Arrangementet avsluttes kl. 12.30.

Kontaktperson:

Bente Bergøy, tlf: 51876046

Oppdatert: 21.06.2018

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.