Oljedirektoratet

Vellykket seismikkinnsamling på Gardarbankhøgda

09.01.2018 I løpet av høsten 2017 har Oljedirektoratet samlet inn om lag 4500 kilometer 2D seismikk på Gardarbankhøgda, som ligger øst og nordøst for Bjørnøya og sør for Hopen.

Fartøyet WG Columbus samlet inn de seismiske dataene i perioden 22. august til 23. september.

«Operasjonen var svært vellykket, vi hadde bra framdrift og fikk samlet inn de linjene vi hadde planlagt,» oppsummerer Lars Jensen, som er ODs prosjektleder for innsamlingen.

Gardarbankhøgda er et geologisk høydedrag som ligger i området mellom Spitsbergenbanken og Hopendjupet.

Kartet viser innsamlingsområdet rundt Gardarbankhøgda i relasjon til området i den østlige delen av Barentshavet Nord som ble presentert av OD våren 2017.

Kartet viser innsamlingsområdet rundt Gardarbankhøgda i relasjon til området i den østlige delen av Barentshavet Nord som ble presentert av OD våren 2017.

 

En av ODs oppgaver er å kartlegge områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. OD skal gjennomføre geologiske kartleggingsprosjekter og tolke innsamlede data for å øke kunnskapsnivået om petroleumspotensialet og komplettere datadekningen for uåpnede områder.

I perioden 2012-2016 gjennomførte OD seismiske undersøkelser i den østlige delen av Barentshavet Nord. Resultatene av dette arbeidet ble presentert våren 2017.

Innsamlingen i 2017 på Gardarbankhøgda, som er en fortsettelse av disse undersøkelsene mot vest, vil gi betydelig bedre datadekning området.

Arbeidet med prosesseringen av de nye seismiske dataene vil etter planen blir ferdigstilt i 3. kvartal 2018. Deretter vil de inngå i OD’s evalueringsprosjekter.

 

ODs prosjektteam ved mobiliseringen av «WG Columbus» i Hammerfest 22. august 2017. Fra venstre Olvar Løvås, Jan Stenløkk og Lars Jensen.

ODs prosjektteam ved mobiliseringen av «WG Columbus» i Hammerfest 22. august 2017. Fra venstre Olvar Løvås, Jan Stenløkk og Lars Jensen.

 

Seismikkfartøyet som ble benyttet i innsamlingen: WG Columbus. Foto: Courtesy of WesternGeco

Seismikkfartøyet som ble benyttet i innsamlingen: WG Columbus
Foto: Courtesy of WesternGeco

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.