Oljedirektoratet

Historisk: Northern Lights har levert plan for utbygging og drift (PUD) for første prosjekt for CO2-lagring

CO-to-Atlas

15.05.2020 Alliansen Northern Lights med operatør Equinor og partnere Shell og Total har levert plan for en viktig del av det norske fullskala-prosjektet for transport og lagring av CO2 på norsk sokkel.

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som har mottatt planen, mens Oljedirektoratet (OD) skal behandle den i henhold til forskriften om CO2-lagring.

Northern Lights er en del av det første norske fullskala-prosjektet for transport og lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage (CCS)). Prosjektet omfatter fangst av CO2 fra to industribedrifter på Østlandet og frakt av flytende CO2 til en terminal på Vestlandet.

Permanent lagring

CO2 skal fanges fra Fortums varmegjenvinningsanlegg på Klementsrud i Oslo og Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune og transporteres på skip til et mellomlager på Kollsnes i Øygarden kommune.

Derfra skal flytende CO2 fraktes i et 100 km langt rør på havbunnen og pumpes inn i et reservoar på rundt 2700 meter dyp i Nordsjøen for permanent lagring.

Reservoaret ligger i Johansenformasjonen sørvest for Troll-feltet.

Planen for første fase er å injisere 1,5 millioner tonn CO2 i Johansenformasjonen. Det er imidlertid lagt inn fleksibilitet til å kunne utvide kapasiteten i anlegget, og et viktig mål er å kunne tilby lageret som deponi for CO2 fra andre land i Europa.

Dette betyr at regjeringens ambisjon for kostnadseffektiv fullskala CO2-håndtering er kommet et langt skritt videre. Et vedtak om delvis statlig finansiering av et norsk fullskala CCS-prosjekt har som mål å demonstrere sikker lagring og bidra til å redusere kostnadene for framtidige prosjekter.

Unikt prosjekt – nasjonalt og globalt

Dette er et viktig og unikt prosjekt for klima og for industriutvikling, både for Norge og i et internasjonalt perspektiv. Statlig støtte er imidlertid en forutsetning for prosjektet.

Northern Lights ble i januar 2019 tildelt den aller første utnyttelsestillatelsen for injeksjon og lagring av CO2. Det tildelte arealet ligger i nærheten av Troll-feltet i Nordsjøen.

I november i fjor startet boringen av en letebrønn for å finne reservoarer som kan egne seg som CO2-lager. Letebrønnen ble avsluttet i februar i år.

– Brønnen påviste sandstein med egenskaper som er godt egnet for et CO2-deponi, sier underdirektør for leting i OD, Wenche Tjelta Johansen.

Reservoaret er fylt av vann, og det har aldri vært olje eller gassproduksjon fra denne delen av formasjonen.

Fangst og lagring av CO2 blir av mange vurdert som en forutsetning for å nå utslippsmålene i Paris-avtalen, som Norge har undertegnet.

Erfaring

– I Norge har vi lang erfaring og god kompetanse på sikker lagring av CO2 under havbunnen, sier Johansen.

Siden 1996 er CO2 blitt fjernet fra Sleipner Vest-gassen og injisert i Utsiraformasjonen. Rundt en million tonn CO2 lagres i undergrunnen hvert år.

Siden 2007 er det også blitt lagret rundt 700 000 tonn CO2 i året ved Snøhvit-feltet. Den skilles ut fra gassen i prosessanlegget på Melkøya før den sendes i rørledning ned i et reservoar rundt 140 kilometer fra land. Det gjøres jevnlige undersøkelser for å følge med på hvordan injisert CO2 beveger seg i lageret.

Eget atlas for lagring

Oljedirektoratet har kartlagt områder som egner seg til langvarig og sikker lagring, et arbeid som resulterte i et CO2-lagringsatlas for norsk sokkel (på engelsk).

Det ble beregnet at reservoarvolumet på sokkelen i teorien var nok til å romme mer enn 80 milliarder tonn karbondioksid, noe som tilsvarer dagens norske CO2-utslipp i 1000 år.

 

Kart over prosesser i Northern lights-prosjektet

Nyhet på regjeringen.no:

Viktig milepæl i lagringsprosjektet for CO2

 

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00

Oppdatert: 18.05.2020

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.