Oljedirektoratet

Enestående Ekofisk

Ekofisk-fra-supplybaat

Ekofisk-feltet med den ikoniske Ekofisk-tanken til venstre. 

09.06.2021 I disse dager for 50 år siden startet Ekofisk-feltet opp og gjorde Norge til en oljeproduserende nasjon. Og for en reise det har vært.

I løpet av disse 50 årene har feltene på norsk sokkel til sammen produsert olje og gass til en verdi av svimlende 16 000 milliarder kroner.

Ekofisk har vært – og er – en viktig bidragsyter i dette. Det er en fantastisk historie med smarte hoder og metoder, som på mange måter er et bilde på norsk oljehistorie.

God utnyttelse av ressursene

– Oljedirektoratet gratulerer operatør ConocoPhillips og rettighetshaverne med å ha nådd nok en milepæl. Ekofisk må være et av de ypperste eksemplene på å utnytte ressursene maksimalt gjennom tiltak for økt utvinning, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet.

Ekofisk skulle opprinnelig stenge ned i 1997. Vanninjeksjonen, som ble satt i gang mot slutten av 1980-tallet for å øke utvinningen, har bidratt sterkt til at produksjonen så langt er utvidet med over 30 år.

– Stadig bedre utnyttelse og utvikling av teknologi kan gjøre det mulig å fortsette produksjonen fra Ekofisk i flere tiår. Det første feltet på norsk kontinentalsokkel kan også bli ett av de siste, sier Sølvberg.

Stor verdiskaping

På Ekofisk kommer verdiene fra et reservoar 3000 meter ned i havbunnen. Her finnes en oljekolonne på 300 meter som det til nå har blitt produsert mer enn tre milliarder fat olje fra. Dersom rettighetshaverne klarer å øke utvinningsgraden med noen prosent til, vil det gjøre stort utslag på verdiskapingen fra Ekofisk.

Ekofisk-historisk-produksjon.png

Figur 1. Historisk produksjon på Ekofisk (kilde: norskpetroleum.no). Vi ser tydelig effekten av vanninjeksjonen som startet i 1987. Uten vanninjeksjonen ville under 20 prosent av oljen i Ekofisk bli produsert. Med dagens planer regner operatøren med å få ut over halvparten av den opprinnelig oljen i reservoaret.

Det er i dag 50 år siden statsminister Trygve Bratteli foretok en markering av at prøveproduksjonen fra Ekofisk startet.

Les mer

Mer om historien kan du bl.a. lese i daværende Oljedirektør Bente Nyland sin tale ved åpningen av industriminne Ekofisk-utstillingen på Oljemuseet i 2019, på nettsidene til industriminneprosjektet og på norskpetroleum.no

 

Ekofisk-juni-2021.jpg

Direktør i ConocoPhillips Europa Steinar Våge med plakett fra åpningen av Ekofisk-feltet for 50 år siden, flankert av direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold (t.v.) og oljedirektør Ingrid Sølvberg (t.h.). Foto: ConocoPhillips.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.06.2021

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.