Oljedirektoratet

Oljedirektoratet lanserer nytt system for innmelding av geofysiske undersøkelser

meldesystem-skjerm01

Foto: Arne Bjørøen

18.02.2021 Systemet forenkler innmeldingen av geofysiske undersøkelser. Det skal også bidra til bedre sameksistens med fiskeriinteresser og effektivisere saksbehandlingen for de etatene som er involvert i prosessen.

Det nye meldesystemet handler i stor grad om sameksistens på havet mellom fiskerier og oljenæring. Det gir alle aktørene i de to næringene til enhver tid full oversikt over innsamlinger som pågår og planlegges og hvilke selskap som er involvert.

Saksbehandlingen kan følges av brukerne i sanntid. Ny og forbedret kartteknologi gjør det enklere å visualisere innmeldte planer og gi gode «øyeblikksbilder» av aktiviteten. Samtidig gir systemet oversikt over fiskerier og gytefelt.

Forenkling og forbedring

Oljedirektoratet (OD) har lenge hatt en digital løsning der seismikkselskapene som opererer på norsk sokkel har meldt inn planene sine, men den var tungvint og tok ikke høyde for nyere digitalteknologi.

Alle som har tillatelse til å samle inn geofysiske data på norsk sokkel må melde inn planlagte innsamlinger til myndighetene minst fem uker før de har tenkt å begynne. Selskapene må blant annet opplyse om når de vil samle inn data, i hvilket område, hvilken type undersøkelse (for eksempel seismikk eller elektromagnetiske undersøkelser) og spesifisere hva slags utstyr de skal bruke. Ofte meldes det om endringer i planene underveis.

I tillegg til OD er både Fiskeridirektoratet (Fdir) og Havforskningsinstituttet (HI) med som høringsinstanser i arbeidet med geofysiske undersøkelser.

– Vi behandler nærmere 500 meldinger og endringsmeldinger i året. Siden disse har vært behandlet manuelt til nå har det vært et tidkrevende arbeid med mange brev, telefoner og mye epost på kryss og tvers av etatene, forteller Torgeir Stordal, direktør for teknologi og sameksistens i Oljedirektoratet.

– ODs saksbehandlere lanserte derfor ideen om å digitalisere prosessen i 2017 og etter dette gikk vi raskt i gang med et forprosjekt for å vurdere nytten av å lage en digital løsning, sier Stordal.

Representanter for framtidige brukere ble konsultert i forkant av utviklingen av systemet, og basert på innspill fra brukerne ble det definert en del krav til funksjonelle løsninger. OD har samarbeidet tett med Fdir og HI for å ivareta deres behov i saksbehandlingen.

Digital milepæl for OD

– Det nye systemet er viktig for petroleumsindustrien og fiskerinæringen, men det representerer også en digital milepæl for oss i OD, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Meldesystemet er den første samhandlingsløsningen som er utviklet for eksterne brukere på ODs nye IT-plattform Sokkelbiblioteket 2026.

– Prosjektet passer som hånd i hanske med regjeringens digitaliseringsrundskriv for offentlige virksomheter, der det et uttrykt mål at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor. For å nå dette målet, må virksomhetene samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

– Nå har vi laget et produkt som kan brukes av tre etater og som er skreddersydd for å løse mange av de utfordringene som vi tidligere så i arbeidet med sameksistens mellom Norges to viktigste næringer, sier oljedirektøren.

Systemet

Det nye innmeldingssystemet er et godt verktøy for planlegging av datainnsamlingsaktiviteten på sokkelen, og det bidrar til at OD kan publisere best mulig data om aktivitetene. Det er blitt enklere for selskap som planlegger geofysiske innsamlinger å velge tidspunkt som kan tilpasses fiskerinæringen og gyting og gytevandring.

Informasjonen ligger på ODs nettsted, npd.no. Brukerne kan logge seg sikkert inn via altinn.no

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.02.2021

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.