Oljedirektoratet

Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før

Illustrasjonsbilde-plattform-hav-Morten-Berentsen

02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.

Eksportverdien fra petroleum har aldri vært større, og det er spesielt gass som bidrar til økningen.

– Til tross for at hele fjoråret var sterkt preget av pandemien, har Oljedirektoratet levert i henhold til samfunnsoppdraget. Petroleumsnæringen har jobbet godt med leting, utvikling av nye prosjekter og god drift av feltene, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Årsrapporten viser også at industrien gjør en god jobb med å modne fram flere prosjekter. De midlertidige endringene i petroleumsskatteloven, som ble vedtatt av Stortinget i juni 2020, har bidratt til å holde aktiviteten høy.

Forvaltning gjennom 50 år

Den samlede produksjonen av olje og gass vil øke noe de nærmeste årene. Samtidig går utslippene av klimagasser fra næringen ned. Dette er en konsekvens av mange års målrettet politikk.

– Oljedirektoratet er inne i sitt femtiende år. Hver dag jobber vi hardt for å bidra til en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. I løpet av de 50 årene som er gått har det blitt skapt tusenvis av arbeidsplasser i petroleumsnæringen, og enorme verdier for fellesskapet, avslutter Sølvberg.

Les Oljedirektoratets årsrapport 2021

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 02.05.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.