Oljedirektoratet

Bereder grunnen for havvind

Fugro-Venturer

M/V Fugro Venturer skal gjøre forundersøkelser i den østlige delen av Nordsjø II. Foto: Fugro.

25.08.2022 Oljedirektoratet fikk tidligere i år oppdraget om å utføre grunnundersøkelser i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon.

Nå mobiliseres fartøyet M/V Fugro Venturer, som skal gjøre forundersøkelser i den østlige delen av Nordsjø II.

Selskapet Fugro Norway AS fikk oppdraget med å samle inn og prosessere data tidligere i sommer.

«Mobiliseringen skjer i Aberdeen i Skottland i dag, 25. august. Vi møter våre representanter samt nøkkelfolk om bord på fartøyet, der får vi en omvisning og gjennomgang av utstyret om bord», sier geofysiker Lars Jensen, som har ansvaret for anskaffelsen.

Med på mobiliseringsmøtet fra OD er også Arne Jacobsen, underdirektør i Teknologi, analyser og sameksistens.

«Dette er et viktig steg på veien til utbygging av havvind på norsk sokkel. OD har lang erfaring og mye kompetanse på å operere innsamling av seismikk fra olje- og gassvirksomheten. Et godt faktagrunnlag er viktig for å kunne forvalte ressursene på en best mulig måte», sier Jacobsen, som synes det er gledelig at OD kan bruke denne erfaringen effektivt til å støtte opp om energiomstillingen.

Selve innsamlingen starter i uke 34. Den skal etter planen pågå til begynnelsen av oktober. Deretter skal dataene prosesseres, dette er planlagt ferdig rundt årsskiftet.

«OD skal ha to representanter om bord – en som skal kvalitetssikre operasjonen (QC) og en fiskerikyndig», sier Jensen.

Det skal samles inn grunnseismikk, batymetri og vannkolonnedata samt tauet magnetometer og sidesøkende sonar. OD fikk tilleggsbevillinger over revidert nasjonalbudsjett (RNB) til dette oppdraget.

Dataene som skal samles inn, er blir viktige i arbeidet med å lage utbyggingsplaner. De vil inngå som datasett for de aktørene som får tildelt tillatelser til å bygge ut.

Kart over sørlige Nordsjøen

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 25.08.2022

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.