Oljedirektoratet

Deler data frå eldre brønnar

ekofiskfeltet

Ekofiskfeltet. Foto: Shutterstock.

31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.

Historiske produksjonsdata er spesielt verdifulle når nye brønnar skal borast i nærleiken av ein eksisterande brønn. Slike data har også stor verdi når ein skal forstå eigenskapane til ein utvinningsbrønn som framleis produserer og når eit nytt selskap vurderer å kjøpe seg inn eller overta eit felt eller område.

Frå midten av 1980-talet og fram til 2000 blei brønnproduksjon og -injeksjon rapportert til Oljedirektoratet i PPRS, som er det opphavlege formatet for rapportering desse dataa.

Produksjonsdata som er rapportert til styresmaktene i dette formatet er konvertert til dagens MPRML-format, og gjort tilgjengeleg i Diskos.

Dette inkluderer data tilbake til oppstarten av produksjon på norsk sokkel frå 1971.

Resultatet av arbeidet er at Oljedirektoratet får offentleggjort data som før berre har vore tilgjengelege internt, i eit lite brukarvenleg format. Prosessen har mellom anna involvert verifikasjon og korrigering av brønnbanenamn, handtering av doble data og til slutt konvertering til dagens xml-baserte format og opplasting til Diskos. Sjølve produksjons- og injeksjonsvoluma er som innrapportert frå operatørane.

Totalt er over 120 000 linjer med data validert og lasta inn, der kvar linje representerer data for ein gitt brønn i ein månad.

 

Alle data er no tilgjengelege på Diskos Public portal.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 31.10.2022

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.