Oljedirektoratet

Delte erfaringer om teknologi

4-Teknologidagen22-04

Mingling på Teknologidagen i ODs lokaler.

09.06.2022 Vi arrangerte nylig Teknologidagen som del av målet vårt om at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, samarbeider tett og deler erfaringer. Seminaret var populært, med relevante foredrag og spennende diskusjoner.

Teknologi er svært viktig for utviklingen av olje- og gassnæringen i Norge. Målet er at teknologi skal brukes i alle deler av verdikjeden, som gir god ressursforvaltning og størst mulig verdiskaping.

Seminaret, som fant sted i våre lokaler i Stavanger, tok utgangspunkt i vår teknologistrategi. Den peker på tre viktige satsingsområder framover:

  • Innsamling av undergrunnsdata
  • Utfordrende fat
  • Neste generasjon produksjonssystemer

Les mer om Oljedirektoratets (ODs) teknologistrategi

Klare forventinger

Torgeir Stordal, direktør for teknologi, analyse og sameksistens i OD, kom med følgende forventinger til selskapene i sitt innlegg:

  • at selskapene inkluderer teknologi i sine framtidsplaner for felt og funn.
  • at selskapene er villige til å teste nyutviklet teknologi.
  • at selskapene tar i bruk utviklet teknologi.

OD ser for seg å arrangere Teknologidagen på årlig basis framover.

Se programmet og foredragene som ble avholdt på Teknologidagen

 

2-Teknologidagen22-05-1000px.jpg

Arvid Østhus i OD innledet seminaret.

3-Teknologidagen22-02-1000px.jpg

Et utvalg sokkelkart prydet fojaeen utenfor Valhall.

6-Teknologidagen22-09-1000px.jpg

Torgeir Stordal, direktør for teknologi, analyse og sameksistens i OD, snakket om hvorfor vi vil at selskapene skal utvikle og bruke mer ny teknologi.

 

Teknologidagen22-13-1000px.jpg

Godt oppmøte i Valhall i ODs lokaler på Ullandhaug i Stavanger.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.06.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.