Oljedirektoratet

Klarsignal for Hod B

Hod_B_1920x1080-AkerBP

Hod B i Nordsjøen starter snart produksjonen. Det skjer med en ubemannet innretning som fjernstyres fra Valhall-feltet. (illustrasjon: Aker BP)

20.04.2022 Myndighetene har gitt Aker BP samtykke til oppstart av Hod B-innretningen i Nordsjøen.

Operatøren er i gang med oppstarten. Aker BP og de andre rettighetshaverne har investert nær 6,2 milliarder kroner i utbyggingen av Hod B.

Reservene er anslått til å være 6,3 millioner standard kubikkmeter olje. Det tilsvarer 40 millioner fat. Feltet forventes å produsere til 2049.

Kan bane vei for andre felt

– Det er store gjenværende, utvinnbare volum i flere nedstengte felt på sokkelen. Erfaringen og læring fra re-utviklingen av Hod kan bane vei for at ytterligere nedstengte felt kan utvikles lønnsomt, blant annet gjennom samordnet utbygging med andre funn i området, sier Tomas Mørch, underdirektør i Lisensforvaltning i Oljedirektoratet.

Hod-feltet ligger i den sørlige delen av norsk sektor, og 13 kilometer sør for Valhall-feltet. Hod ble påvist i 1974 og Plan for utbygging og drift ble godkjent (PUD) i 1988. Produksjonen startet i 1990.

Feltet har vært bygd ut med en ubemannet brønnhodeinnretning, fjernstyrt fra Valhall. Det planlegges å fjerne Hod-innretningen i 2025.

PUD for en ny, ubemannet installasjon, ble godkjent i desember 2020. Hod B ble installert på feltet i juli og august 2021. 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.04.2022

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.