Oljedirektoratet

Presenterer ny ressursrapport

6407-6-5-1380-mDC-turkis2

Dinoflagellater. Foto: Robert Williams/OD.

22.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, fungerende direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.Rapporten viser status og analyser av de langsiktige mulighetene og utfordringene for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.


Tema i rapporten er blant annet:

  • det gjenværende ressurspotensialet og de muligheter og verdier disse kan representere for det norske samfunnet at norsk sokkel er konkurransedyktig både når det gjelder kostnader og klimautslipp

  • hva som må til for at Norge kan opprettholde sin rolle som en stabil, langsiktig og trygg olje- og gassleverandør til Europa

  • utfordringer, dilemma og muligheter når virksomheten skal utvikles innenfor strengere klimapolitiske rammer

Sted: Oljedirektoratets lokaler, auditorium Valhall, på Ullandhaug i Stavanger.

Tidspunkt: Torsdag 25. august kl. 10.00 - 12.00

Presentasjonen blir holdt på norsk og blir sendt direkte på npd.no

Meld deg på her.

Etter presentasjonen og panelsamtalen blir det en enkel servering.

Panelsamtalen blir med:

  • Ellen Bakken, sjeføkonom i Offshore Norge

  • Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og undergrunn i AkerBP

  • Øystein Bergsvik, direktør kommersielt og portefølje i Undergrunn – Utforskning og produksjon Norge i Equinor

  • Torgeir Stordal, konstituert oljedirektør i Oljedirektoratet

  • Thomas Djønne, Rådgiver strategi og forretningsutvikling i Gassco.

NB! På grunn av parkeringssituasjonen ved Oljedirektoratets lokaler, anbefaler vi interesserte å bruke offentlig transport. For buss fra Stavanger, ta rute nr. 6 Sandnes, rute nr. 7 Sola eller rute X60 Sandnes.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 25.08.2022

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.