Oljedirektoratet

Sokkelåret 2022 presenteres 9. januar

sokkelaaret

Foto: Bjørn Rasen/OD

19.12.2022 9. januar klokka 10.00 får du historien, tallene og trendene på npd.no.

 

Sokkelåret 2022

Sett av formiddagen 9. januar – da presenterer konstituert oljedirektør Torgeir Stordal året som gikk på norsk sokkel, og litt om årene som kommer.

I tidligere år har vi presentert Sokkelåret på et arrangement i våre lokaler, med streaming, det neste blir heldigitalt med en litt annen innpakning. Men du får fortsatt "vareopptellingen", analysene og prognosene.

2022 har vært et år preget av blant annet krigen i Ukraina og energikrise i Norge og Europa. På norsk sokkel har det vært høy aktivitet – stikkord er mange prosjekter, høy produksjon, økt gassuttak for å møte etterspørselen fra EU og mer trykk på nye næringer som havvind og fangst og lagring av CO2.

Regjeringen er også i gang med en åpningsprosess for leting etter og utvinning av mineraler på havbunnen.

Hør og se mer om hva som skjer 9. januar klokken 10.00 – presentasjonen følger du npd.no, der finner du også pressemelding, presentasjon og bakgrunnstall.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.01.2023

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.