Oljedirektoratet

Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet

sissel-harald

Sissel Eriksen og Harald Brekke deltok på møte i Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA) i juli. Foto: International seabed authority.

06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt inn i Den juridiske og tekniske kommisjon til Den internasjonale havbunnsmyndigheten.

Valget ble bekreftet den 24. august 2022. Eriksen er valgt for perioden 2023-2027. Medlemmene i kommisjonen velges ut fra personlig kapasitet, det er ikke Norge som tildeles et sete i kommisjonen. Harald Brekke fra Oljedirektoratet er ferdig i kommisjonen etter to perioder.

Eriksen sier at det er veldig spennende å få denne muligheten til å jobbe med internasjonale oppgaver i Havbunnsmyndigheten (ISA). Hun framholder at kommisjonen har en viktig rolle å spille for å sikre forsvarlig og kunnskapsbasert forvaltning av mineralressursene med robuste miljøstandarder, til det beste for menneskeheten.

Erfaring

«Her vil jeg bruke min erfaring fra norsk forvaltning av petroleumsressursene og marine mineraler på norsk kontinentalsokkel. Dette er en viktig arena for Norge, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidsoppgavene», sier hun.

De store havdypene, utenfor statenes nasjonale jurisdiksjon, utgjør det internasjonale havbunnsområdet.

ISA ble opprettet for å forvalte mineralforekomstene i disse områdene i tråd med kravene i havrettskonvensjonen, og for å legge til rette for utvinning av disse mineralene.

Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) er et rådgivende ekspertorgan som bidrar med analyser og beslutningsgrunnlag for ISAs virksomhet.
Norge anser ISA som en viktig arena for internasjonal havforvaltning.

Bærekraftig

«Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA) har et viktig mandat i havrettskonvensjonen for å sikre en felles og bærekraftig forvaltning av mineralressursene på den internasjonale havbunnen. Norge har prioritert og deltatt aktivt i ISA sitt arbeid helt siden begynnelsen i 1994. Jeg er veldig fornøyd med at Sissel Eriksen nå er valgt inn i kommisjonen», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Havrettskonvensjonen bestemmer at mineralressursene i det internasjonale havbunnsområdet er en del av menneskehetens fellesarv, og at en andel av overskuddet fra mineralutvinning skal tilfalle utviklingsland.

Det er antatt at mineraler fra dypvannsområdene kan få betydning for gjennomføring av det grønne skiftet. Så langt har ISA vedtatt et utforskningsregelverk for havbunnsmineraler, og arbeider nå med et regelverk for utvinning av mineraler. Først da kan kommersiell mineralutvinning begynne.

«Det er svært gledelig at Sissel er valgt inn i kommisjonen. Dette er også en anerkjennelse av Oljedirektoratet og den kompetansen vi besitter. Det er jeg stolt av», sier konstituert oljedirektør Torgeir Stordal.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 06.09.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.