Oljedirektoratet

Vil forstå behov hos leverandører

claudio-schwarz-fyeOxvYvIyY-unsplash-1920px

Illustrasjonsfoto: Claudio Schwarz, Unsplash.

16.02.2022 Jobber du i leverandørindustrien for olje- og gass? Har du tanker om hvordan data fra norsk sokkel kan brukes smartere – og hvordan øke samhandling? Delta i en undersøkelse og gi oss dine innspill.

Med undersøkelsen prøver Oljedirektoratet (OD) å kartlegge hvordan vi kan bidra til å øke verdiskapningen på norsk sokkel gjennom bedre utnyttelse av data.

Som forvalter av data fra sokkelen, ønsker vi svar på en rekke spørsmål vi er opptatt av. For å få innspill og forstå behovene, henvender vi oss til leverandører i næringen – til brukerne av tjenestene våre.

Trenger brukerinnsikt

Undersøkelsen inneholder blant annet følgende spørsmål:

  • Hvordan kan smartere bruk av data øke verdiskaping på norsk sokkel?
  • Hva slags teknologi bør man bruke?
  • Hvordan kan teknologi bidra til best mulig utnyttelse av data?
  • Hvordan kan Oljedirektoratet og leverandørindustrien samhandle mer og bedre?
  • Hva slags data trenger din virksomhet – og hvilke data trenger den ikke?
  • Hvordan skal vi dele dataene – enklest mulig?

– Vi hadde nylig et arbeidsmøte med representanter fra rettighetshavere på norsk sokkel og Norsk olje og gass. Møtet var veldig vellykket og ga oss verdifulle innspill. Nå ser vi fram til å høre fra leverandørindustrien, forteller en engasjert Petter Dischington, prosjektkoordinator i Oljedirektoratet.

– Innsikten vi samler inn er uvurderlig når vi skal lage en ny strategi for dataforvaltning på norsk sokkel, legger han til.

Gi dine innspill

Hvis du eller din bedrift er interessert i å dele tanker om hvordan næringen kan samarbeide om smartere bruk og mer deling av data på norsk sokkel, send en e-post til:

Kristian Albrektsen, kristian.albrektsen@npd.no eller

Petter Dischington, petter.dischington@npd.no

Du vil da få tilsendt en lenke til en undersøkelse. I etterkant av undersøkelsen arrangerer vi et kort møte på Teams for å diskutere resultatene.

Vi samler også innspill fra akademia.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.02.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.