Oljedirektoratet

Det blir leita for lite i Barentshavet

torgeir-barentshavkonferanse

Oljedirektør Torgeir Stordal talte optimistisk på vegne av Barentshavet under konferansen i Hammerfest onsdag. Foto: Ola Anders Skauby/OD.

26.04.2023 Ein fullsett sal på Barentshavkonferansen i Hammerfest fekk onsdag høyre oljedirektør Torgeir Stordal oppmode til å leite meir.

 – Det er framleis store ressursar i Barentshavet, både i felt, funn og i leitemoglegheiter, sa Stordal.

Han peika på felta Snøhvit og Goliat som fundamentet for dagens aktivitet og produksjon. Og neste år er Johan Castberg-feltet på plass. Det opnar nye moglegheiter, ifølge Stordal.

Det er i det siste gjort nye funn både i nærleiken av Goliat og i nærleiken av Johan Castberg. Slike funn kan skape store verdiar når dei blir knytte tilbake til eksisterande infrastruktur.

 – Det blir også jobba godt med ei ny utbyggingsløysing på Wisting, som er det største funnet på norsk sokkel som ikkje er bygd ut. Vi ser med spenning fram til å følgje dette framover, sa Stordal.

Når fleire felt kjem i produksjon blir Barentshavet ein viktigare bidragsytar og dette vil ytterlegare styrkje Noreg som energileverandør til eit trengande Europa.

I Barentshavet er berre seks prosent av ressursane produsert, medan dei oppdaga ressursane her er anslått til rett over 30 prosent av totalen i dei opna områda.

Det ligg altså framleis eit stort potensial i dei uoppdaga ressursane (over 60 prosent av totalen i dei opna områda i Barentshavet).

 – Berekningane våre viste at leiteverksemda er lønnsam i alle havområde, også i Barentshavet, minna Stordal om.

Han kom også inn på den nyleg publiserte Gassco-rapporten om eksportløysingar for gass frå Barentshavet:

 – Ei ny lønnsam eksportløysing for gass kan gi meir insentiv til å leite, sa Stordal.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 28.04.2023

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.