Oljedirektoratet

Diskos 2.0 er oppe og går

Steps

18.04.2023 I går, 17. april gikk den nye versjonen av Diskos, Diskos 2.0, på lufta.

Diskos er det nasjonale datalageret for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel. Alle seismikk-, brønn- og produksjonsdata som rapporteres inn til Oljedirektoratet, lastes opp i Diskos.


«Med Diskos 2.0 begynner en ny æra for dataforvaltningen i den norske industrien. Diskos i skyen, mange automatiserte prosesser og API-integrasjon åpner for mange nye muligheter og måter å bruke Diskos-data på», sier oljedirektør Torgeir Stordal.


2.0-versjonen skal legge til rette for at brukerne kan bearbeide og tolke data der de er lagret, altså slipper de å laste dem ned til lokal disk.


Oppgraderingen til Diskos 2.0 er et digitalt skritt industrien har gjort sammen. Brukerne har vært involvert i alle fasene i prosjektet. Løsningen er basert på Landmarks iEnergy-plattform og brukergrensesnitt. Trade modulen for databytte er basert på Kadmes WhereOil produkt.


«Oljedirektoratets og selskapenes erfaring og kompetanse innen dataforvaltning har vært avgjørende for et bra resultat. Selskapenes viktigste bidrag var å være kritiske og sikre at den nye løsningen støtter de arbeidsprosessene den er designet for å støtte», kommenterer ansvarlig leder Louis Vos.


Utvikling og implementering av Diskos 2.0 har vært et langvarig og komplisert prosjekt og første versjon er nå lansert. Siden løsningen og funksjonaliteten utvikles kontinuerlig for å møte brukernes ønsker og behov vil vi kunne forvente flere mindre oppgraderinger i løpet av våren.


For tiden samarbeider 28 medlemmer og 50 assosierte medlemmer om Diskos. Databasen driftes i dag av tredjepartsleverandør og er administrert av myndighetene.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.04.2023

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.