Oljedirektoratet

Foreslår å utrede 20 områder for havvind

vindturbiner-shutterstock

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

25.04.2023 En bredt sammensatt direktoratgruppe har identifisert 20 områder på norsk sokkel som kan være teknisk egnet for havvind, og hvor interessekonfliktene er relativt lave.

Oljedirektoratet (OD) har bidratt faglig i prosessen, som er blitt ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

«Vi har 50 års erfaring med sameksistens på havet, noe som har vært nyttig i arbeidet med å identifisere disse områdene. I tillegg kan vi sokkelen og forstår bunnforholdene – dette er viktig kompetanse når man skal vurdere om områder er egnet for havvind», sier Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens.

OD har blant annet bidratt med data og kunnskap om petroleumsressurser, lager for CO2 og undergrunnen.
«For oss er det vesentlig at ikke mulige verdier fra petroleum og CO2 kan gå tapt som følge av utbygging av havvind. Framover blir det viktig med god og detaljert kartlegging av ressurspotensialet i de foreslåtte områdene, med best mulig tilgjengelige data», påpeker Dahle.

«Noen av områdene er utfordrende med tanke på petroleum, andre ser ut til å ha liten konsekvens».

Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens. Foto: Arne Bjørøen/OD

Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens. Foto: Linn Smerud/OD

Tidlig planlegging og god dialog mellom næringene er en forutsetning for å oppnå god sameksistens med andre næringer.
I tillegg til NVE og OD har Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket og Forsvarsbygg deltatt i arbeidet med å utarbeide forslaget. Petroleumstilsynet har vært observatør, og flere andre instanser har bidratt med fakta.

Les mer om hvilke om områder som er aktuelle for havvind i NVEs pressemelding.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 25.04.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.