Oljedirektoratet

Forlenget liv for Mikkel

14.02.2023 Myndighetene gir Equinor samtykke til forlenget bruk av havbunnsinnretningen på Mikkel-feltet i Norskehavet fra juli 2023 til oktober 2028.

Det snart 20 år siden produksjonen på Mikkel startet (august 2003).

I Plan for utbygging og drift i 2001 (PUD) står det at forventet produksjon skulle vare til 2019, med et uttak av rikgass på 22 milliarder standard kubikkmeter (Sm3).

Ved siste årsskifte hadde Mikkel, ifølge Equinor, produsert nær 34 milliarder Sm3 gass.

Mikkel produserer gjennom Åsgard undervanns-kompresjonsanlegg til Åsgard B-plattformen. Anlegget med den banebrytende teknologien har siden 2015 bidratt til økt produksjon og forlenget levetid for Mikkel.

Neste generasjons kompressorer er under utvikling og planlegges å settes i drift i 2025.

Illustrasjon som viser havbunnsinstallasjoner på Mikkelfeltet

Illustrasjon: Equinor.

I 2015 startet Equinor og partnerne i Åsgard- og Mikkel-lisensene opp verdens første anlegg for havbunns-gasskompresjon. Dette er et av de mest krevende teknologiprosjektene for økt utvinning som noen gang har blitt gjennomført.

Prosjektet fører til mer enn 300 millioner fat oljeekvivalenter ekstra produksjon.

Mikkel-feltet produserer i dag både kondensat og gass fra utvinningsbrønnene. Gassen på Mikkel har lavt CO2-innhold og er viktig for å fortynne gass med høyt CO2-innhold fra Åsgard-feltet.

Dagens forventede produksjonsprofil for Mikkel er estimert til 2034. Myndighetene imøteser en ny søknad om forlenget drift før 2028.

Mikkel er bygd ut med to havbunnsrammer og er tilknyttet Åsgard B med et produksjonsrør via Midgard, som er en del av Åsgard.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 15.02.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.