Oljedirektoratet

Fortsetter kartleggingen for havvind

fugro-searcher

Fugro Searcher. Foto: Fugro

06.01.2023 Oljedirektoratet har tildelt kontrakter til selskapene Fugro og Enviros for kartlegging av de grunneste lagene under havbunnen.

Hensikten er å finne de best egnede stedene til å plassere vindturbiner.

Fugro er tildelt kontrakten for området Sørlig Nordsjø II, mens Enviros skal kartlegge Utsira Nord. Fartøyene som skal brukes er henholdsvis Fugro Searcher og Kommandor Iona.

Selskapene skal utføre sju ulike målinger: "MBES (multistråle ekkolodd) leverer nøkkeldatasett for batymetri, akustisk backscatter og vannkolonnedata. I tillegg samler vi inn 2D høyoppløselig seismikk, grunnpenetrerende ekkolodd (SBP), sidesøkende sonar (SSS) data, samt magnetometerdata", sier geofysiker Lars Jensen, som leder prosjektet fra ODs side.

Det var i fjor at OD fikk oppdraget med å utføre grunnundersøkelser i de to områdene, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon. Fugro kartla deler av Sørlige Nordsjø II i fjor høst.

I statsbudsjettet for 2023 er det satt av midler til å fullføre grunnundersøkelsene i de to områdene. Etter planen skal det skje fra slutten av april til begynnelsen av september.

Det er boret tusenvis av brønner på norsk sokkel, men fokuset har ikke vært på lagene rett under havbunnen. Det er disse øverste 100-200 meterne vindkraftselskapene er interesserte i å finne ut mer om:

«Det er i disse lagene vindturbinene skal settes ned, så de må ha kunnskap om de geologiske og geotekniske egenskapene. Bunnforholdene på norsk sokkel er krevende og ulike fra sted til sted, derfor må de undersøkes i detalj», forklarer Jensen.

De geologiske utfordringene omfatter grunn gass, store steinblokker som falt ned på havbunnen da isen smeltet; kanaler, synkehull, utglidninger og forkastninger samt myke og "svake" avsetninger som strekker seg nedover i dypet.

"Et godt faktagrunnlag er avgjørende for å kunne forvalte ressursene på en og måte, og denne kartleggingen er et viktig skritt på veien for å kunne bygge ut havvind på norsk sokkel", sier Arne Jacobsen, underdirektør i hovedområdet Teknologi, analyser og sameksistens.

"OD har lang erfaring og mye kunnskap om å operere innsamling av seismikk fra olje- og gassnæringen. Det er positivt at denne erfaringen kan brukes til å støtte opp om energiomstillingen".

Fugro Searcher

Fugro Searcher. Foto: Fugro

 

Kommandor IonaKommandor Iona. Foto: Enviros

 

Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs

Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Kart: NVE

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 06.01.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.