Oljedirektoratet

Harald Brekke blir ridder

harald-brekke-ridder

I september skal seniorgeolog Harald Brekke motta St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse. Inntil da må han nøye seg med et foto av den flotte ordenen. (Foto: Rune Goa)

06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.

Han får ordenen for langvarig arbeid med å etablere norsk og andre kontinentalsoklers yttergrenser samt innsats for å etablere internasjonalt regelverk for havbunnsmineraler.

«Jeg ble litt overrasket, ja. En fredag i juni fikk jeg en telefon fra Statsforvalteren i Agder. Hun informerte meg om at Utenriksdepartementet har foreslått dette. Jeg tar det som en fin anerkjennelse på det arbeidet jeg har gjort», sier Harald.

St. Olavs Orden tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten.»

Utnevnelsen ble kunngjort fra Slottet i dag onsdag, og ordenen skal tildeles 12. september. Det skjer hos Statsforvalteren i Agder, og der skal også ordføreren i Kristiansand være til stede.

«Jeg var med i FNs Kontinentalsokkelkommisjon i 15 år og der bidro jeg til å etablere yttergrenser på kontinentalsokler rundt om i verden, i tillegg til å jobbe mye med den norske sokkelen her hjemme», forteller han.

Det var Utenriksdepartementet som startet dette arbeidet og Harald og noen kolleger fungerte som teknisk sakkyndige (geologer og geofysikere) i arbeidet. Det var først og fremst Morten Sand, men også kollegene Olvar Løvås og Oddny Svendsen.

For å etablere nye yttergrenser så sier Havrettskonvensjonen at et land kan ha grenser på sokkelen utenfor 200 nautiske mil - men da på visse betingelser; topografisk og/eller geologisk. Og disse må kartlegges.

Norsk kontinentalsokkel måler totalt 2 652 474 kvadratkilometer. Nå har vi også areal utenfor 200 nautiske mils grensen, 419 014 kvadratkilometer (248 231 km2 her i nord og 170 783 km2 rundt Bouvetøya). Dette er resultater av arbeidet.

Fastlands-Norge er til sammenligning 323 808 kvadratkilometer.

Foruten å bidra til å etablere yttergrenser i flere land så har Harald vært med i Havbunnsmyndigheten i 10 år. Denne myndigheten har sitt hovedsete i Kingston, Jamaica. Her har han arbeidet med havbunnsminerallisenser i internasjonalt farvann. Et arbeid som har en form for parallell til det lisensarbeidet OD gjør. Kollega Sissel Eriksen har overtatt denne funksjonen.

Resultatet av dette arbeidet kommer til å få innvirkning på regelverket som utvikles for norsk sokkel. «Vårt regelverk kan ikke være svakere enn det som utvikles internasjonalt. Hva det konkret betyr, er det for tidlig å si noe om», sier han.

Men han ser at vi kan trekke veksler på utviklingen andre steder hvor det er tildelt lisenser, i Stillehavet, Det indiske hav og Atlanterhavet.

Seremonien forestås av Kongens representant i Agder. Men tidligere praksis er at Kongen inviterer flere mottagere av ordener til en sammenkomst på slottet. Den invitasjonen er ikke sendt ut ennå.

Les mer

Utnemning til St. Olavs Orden

 

Oppdatert: 07.09.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.