Oljedirektoratet

Havvinddata tilgjengelige i Diskos

havvinden

09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel.

Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 

Dette gjelder undersøkelsene NPD22100 og NPD23100. Hver survey inneholder sju datatyper, i tillegg til tolkningsrapporter.   

  • 2D Ultra-High-Resolution (UHR) multi-kanal seismikk 
  • Bunnpenetrerende ekkolodd  
  • Multiståle ekkolodd (batymetri)  
  • Back-scatter data  
  • MBES vannkolonne data  
  • Magnetometer data  
  • Side-søkende Sonar (SSS) data  

Regjeringen har store ambisjoner for utvikling av havvind på norsk kontinentalsokkel. Norge har en ambisjon om at det innen 2040 skal tildeles områder for 30 000 megawatt (MW) havvindproduksjon.  

Åpning i 2020

2020 ble de første områdene på norsk sokkel åpnet for fornybar energiproduksjon til havs, og myndighetene har siden dette arbeidet med å fastsette regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukere av havet. I 2023 ble de første prosjektområdene for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II utlyst, og myndighetene planlegger å tildele areal i løpet av første kvartal 2024. 

kart-nve.jpg

Våren 2022 gav Olje- og energidepartementet (OED) OD i oppdrag å planlegge og gjennomføre en anbudsprosess for gjennomføring av forundersøkelser i Sørlige Nordsjø II og på Utsira Nord, med mulig start i 2022.   

Første fase av undersøkelsen i Sørlige Nordsjø II (østlig del) ble startet høsten 2022 og ferdigstilt i 2023.   

Undersøkelsen på Utsira Nord ble påbegynt sommeren 2023, per nå er det nordlige området ferdigstilt, mens det sørlige området er nesten ferdigstilt. Det midterste området er så vidt påbegynt. Etter planen skal undersøkelsen på Utsira Nord fullføres våren 2024.  

 Noen data blir tilgjengelige etter tildeling

Magnetometerdata og MBES vannkolonnedata kommer først til å bli gjort tilgjengelig etter tildeling. Da vil dataene være tilgjengelige for den som skal bygge ut arealet. Aktører vil også få tilgang til den fullstendige versjonen av tolkningsrapporten.  

Aktører som ønsker tilgang til de innsamlede dataene, NPD22100 (NPDid 10679) og NPD23100 (NPDid 10620) kan gå inn på Diskos Public Portal 

Tekniske eller praktiske spørsmål knyttet til Diskos og nedlastning av data kan rettes til Oljedirektoratet på  factweb@npd.no eller til kontaktpersoner opplyst om på diskos.no

 

 

Oppdatert: 10.11.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.