Oljedirektoratet

Høring - indeksregulering av arealavgiftsatser

paragraf-rosa

Illustrasjonsbilde.

13.06.2023 Oljedirektoratet (OD) fremlegger til høring forslag til endring av forskrift 27. juni 1997 nr.653 til lov om petroleumsvirksomhet (pf.) § 39 første ledd.

Endringen innebærer justering av arealavgiftsatsene for utvinningstillatelser tildelt i medhold av 1972-resolusjonen og petroleumsloven.

Utgangspunktet for justeringen er Statistisk sentralbyrå (SSB) konsumprisindeks. Satsene i petroleumsforskriften § 39 første ledd foreslås justert med 18,02 % gjeldende fra 1.1.2024. De nye satsene er beregnet til å øke:

Første år: fra kr 38 000 pr km2 pr år til kr 45 000 pr km2 pr år
Andre år: fra kr 76 000 pr km2 pr år til kr 90 000 pr km2 pr år
Tredje år: fra kr 153 000 pr km2 pr år til kr 181 000 pr km2 pr år
Etterfølgende år: fra kr 153 000 pr km2 pr år til kr 181 000 pr km2 pr år

Høringsfristen er 1.8.2023.

Les mer her

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 13.06.2023

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.