Oljedirektoratet

Inviterer til nytt kurs for næringen

Litteratur

Oljedirektoratet tilbyr igjen kurs for næringen. Det skjer 20. april.

08.02.2023 Den norske modellen innebærer samspill mellom myndigheter og olje- og gassnæringen.

 Oljedirektoratet arrangerer et nytt kurs i april der oppfølging av utvinningstillatelser blir et sentralt tema.

Kurset er relevant for alle som jobber med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen i oljeselskapene.

Kurset – som finner sted i Stavanger 20. april – tar for seg myndighetenes og Oljedirektoratets rolle helt fra tildeling av letelisenser og til fjerning av installasjoner.

I løpet av en dag gis det en innføring i rammeverk, rapportering, samfunnsøkonomi, oppfølging av utvinningstillatelser, samt utbygging og drift.

Påmeldte får tilsendt et detaljert program. Det er cirka 130 plasser på kurset. Det gis også mulighet til å følge kurset fra Oljedirektoratets lokaler i Harstad. Kurset er på norsk.

Påmeldingsfristen er 13. april. Påmeldingsskjema

Kontaktperson for eventuelle spørsmål er Silje Sundrønning, telefon 975 48 705.

Oppdatert: 09.02.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.