Oljedirektoratet

Klart for oppstart av Tommeliten A

tommeliten-a-conocophillips

Illustrasjon av gass- og kondensatfeltet Tommeliten A: Conoco Phillips

05.10.2023 Myndighetene har gitt samtykke til oppstart av Tommeliten A-feltet i Nordsjøen.

Operatør Conoco Phillips anslår at det kan utvinnes om lag 24 millioner standard kubikkmeter (150 millioner fat) oljeekvivalenter fra Tommeliten A. 

Operatørens investeringsanslag for utbyggingen av Tommeliten A er ca 13 milliarder kroner. Conoco Phillips forventer oppstart denne måneden. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2022. Funnet ble gjort helt tilbake i 1977.

Feltet, som inneholder hovedsakelig gass og kondensat ligger i utvinningstillatelse 044 og er grenseoverskridende, med en marginal andel på britisk sokkel. Rettighetshaverne på norsk og britisk side har samordna aktiviteten. Tommeliten A er et gass- og kondensatfelt sørvest for Ekofisk-feltet i den sørlige delen av norsk sektor.

Tommeliten A er en havbunnsutbygging med to havbunnsrammer med plass til i alt tolv brønner. Brønnstrømmen skal sendes til Ekofisk-feltet, for videre prosessering og eksport. Gassen eksporteres til Emden i Tyskland, mens olje og våtgass føres i rør til Teesside i Storbritannia.  

Tommeliten A bygges ut med elleve utvinningsbrønner hvorav sju er ferdigstilt ved oppstart.  De resterende fire brønnene forventes å bli ferdigstilt i løpet av første kvartal 2024.

Den tolvte brønnen vil bli avsatt for en mulig fremtidig erstatningsbrønn. 

«Utbygging av Tommeliten A er et godt eksempel på god utnyttelse av eksisterende infrastruktur i området», sier Tomas Mørch, underdirektør i Lisensforvaltning i Oljedirektoratet. 

«Det er gledelig at et eldre funn fra 1977 nå er modnet frem til en lønnsom og robust feltutbygging som er klar til produksjonsstart. Det er også gledelig at prosjektet er gjennomført før tidsskjemaet og innenfor kostnadsrammen.» 

«Vi merker oss også at samme type havbunnsteknologi som er brukt på Tommeliten A kan potensielt komme til anvendelse for andre utbyggingsprosjekter i området.»

Tommeliten A har vært forsøkt modnet fram flere ganger. En av grunnene er at det ikke ha vært tilstrekkelig prosesseringskapasitet på Ekofisk. Nå er det ledig plass. Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 05.10.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.