Oljedirektoratet

Norsk gass viktig for Europas energisikkerhet

torgeir-stordal-molde

Oljedirektør Torgeir Stordal var blant innlederne under rundebordskonferansen i Molde onsdag. Konferansen handler om den geopolitiske situasjonen og viktigheten av norsk gassforsyning til Europa.

19.07.2023 Norge kan fortsette å være en stabil leverandør av olje og gass og bidra til Europas energisikkerhet i mange år framover. Men det krever at vi videreutvikler norsk sokkel.

"Norge kan være en stabil eksportør av olje og gass, og dermed bidra til Europas energisikkerhet i mange år framover”.

Det sa oljedirektør Torgeir Stordal på rundebordskonferansen i Molde onsdag. Tema for konferansen var den geopolitiske situasjonen og viktigheten av norsk gassforsyning til Europa. I salen satt politikere og representanter fra regionalt næringsliv.

Norge største gassleverandør

Etter bortfallet av russisk gass i fjor er Norge nå Europas største leverandør av gass.

“Med tilrettelegging fra myndighetene la gassprodusentene på norsk sokkel ned en stor innsasts for å levere så mye gass som mulig til Europa i 2022. Norsk gass er nå helt kritisk for Europas gassforsyning og energisikkerhet”, sa Stordal.

Produksjonen på norsk sokkel ligger fortsatt på et høyt nivå, og den vil øke de neste årene.

“Dette er det flere årsaker til. Vi har hele 93 felt på sokkelen. Felt som stenger ned blir jevnt og trutt erstattet av nye, og eldre felt produserer lenger og mer enn tidligere antatt. Gassproduksjonen har holdt seg på et stabilt høyt nivå over flere år, og utgjør nå over halvparten av produksjonen”, sa han.

torgeir-stordal-molde2.jpg

Fortsatt høy gassproduksjon

I 2022 ble det produsert 122 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass på norsk sokkel. Det er en økning på åtte prosent fra året før. Økningen tilsvarer gassforbruket til en tredel av alle tyske husholdninger.

“Dette er store tall, og dette bidraget fra Norge har vært svært viktig for energisikkerheten i Europa. Rykende ferske tall viser at gassproduksjonen fortsatt er høy.”

I første halvår var gassproduksjonen 58,4 milliarder Sm3, noe som er om lag fire prosent under fjoråret. Det skyldes for det meste vedlikehold på landanleggene nå på forsommeren. OD forventer at gassproduksjonen vil ligge på 2022-nivå de neste fire-fem årene.

“Mange spør om Europa har behov for all denne gassen på sikt. Det vi vet, er at Europas egenproduksjon vil fortsette å falle i årene framover. Selv om etterspørselen avtar, er det fortsatt et betydelig udekket behov som må dekkes av import. Norsk gass transporteres direkte i rør til Europa. Det gjør den svært konkurransedyktig.”

Norge vil levere olje og gass i mange år

Stordal sa videre at selv om produksjonen etter hvert avtar, kommer petroleumsnæringen fortsatt til å være stor og viktig i 2040. Industrien har besluttet mange nye utbyggingsprosjekter. Bare i 2022 ble det tatt investeringsbeslutninger for om lag 300 milliarder kroner.

“Disse beslutningene gjør at Norge kan være en stabil eksportør av olje og gass, og dermed bidra til Europas energisikkerhet i mange år framover.”

Det er fortsatt mye ressurser igjen på sokkelen, og leteaktiviteten er høy. Så seint som i dag ble det annonsert et betydelig gass/kondensat- og oljefunn nordvest for Troll-feltet.

“Skal vi fortsette som en betydelig leverandør på lang sikt, må det fortsatt investeres på sokkelen, både i videreutvikling av felt, utvikling av funn og i leting etter nye ressurser.”

Rundebordskonferansen 2023 arrangeres av Energiknutepunkt Nyhamna i samarbeid med Aukra Næringsforum og Molde Næringsforum. Målet er å utvikle Nyhamna i Aukra kommune til et sentralt energiknutepunkt og støtte overgangen til nullutslippssamfunnet.

Energiknutepunkt Nyhamna er et samarbeidsprosjekt mellom de fem kommunene i Romsdal sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, LO, NHO og Høgskolen i Molde.

Foredragsholdere i år er var utenriksminister Anniken Huitfeldt, Erna Solberg, partleder i Høyre, Dr. Detlef Wächter, Tysklands ambassadør i Norge, Geir Hågen Karlsen fra Forsvarets høgskole, Frode Leversund fra Gassco, Peter Schwarz fra Wintershall DEA, Line Hoem, fylkesordfører i Møre og Romsdal, Odd Jørgen Nilssen, ordfører i Aukra kommune, Ronny Karlsen fra Wind Catchin Systems og oljedirektør Torgeir Stordal.

 

Les mer om produksjonen på norsk sokkel: Fortsatt høy gassproduksjon og mange nye utbyggingsprosjekter 

Les mer om framtidsutsiktene til norsk sokkel: Ressursrapport 2022 

Les  om det siste funnet på norsk sokkel: Gass/kondensat- og oljefunn vest for Trollfeltet i Nordsjøen


Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 19.07.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.