Oljedirektoratet

Ny vitenskapelig artikkel om Barentshavet nord

matt-hardy-6ArTTluciuA-unsplash

Illustrasjonsbilde.

12.06.2023 Oljedirektoratet har bidratt med en vitenskapelig artikkel i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Geological Society of London (GSL) Special Publication Memoir no. 57.

Tittelen på spesialpublikasjonen er Sedimentary successions of the Arctic region and their hydrocarbon prospectivity.

Forfatterne bak artikkelen, som har tittelen North Barents composite tectono-sedimentary element, er geologene Bjørn Anders Lundschien, Rune Mattingsdal, Sondre Krogh Johansen og Stig-Morten Knutsen.

Artikkelen inngår som ett av 67 unike bidrag om den geologiske utviklingen i Arktis.

OD ble anmodet av redaksjonskomiteen om å skrive artikkelen om Barentshavet nord, siden området ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Derfor er det bare ressursmyndighetene som har data der.

Formålet med alle artiklene er sammenstilling av geologiske provinser i Arktis. Artiklene følger samme mal og struktur, slik at de ulike geologiske provinsene kan sammenlignes på best mulig måte.

«Arbeidet med vår artikkel startet tidlig i 2016 og bygger på flere års seismisk tolkning og tolkning av kjernemateriale fra våre grunne stratigrafiske boringer, sammenholdt med flere års feltstudier på land på Svalbard», sier Bjørn Anders Lundschien», som har ledet arbeidet med rapportenartikkelen.

Oppdatert strukturelementkart.

Artikkelen inneholder et oppdatert strukturelementkart, som danner grunnlaget for oppdatering av OD sitt strukturelementkart på OD sine faktasider.

Les spesialpublikasjonen Sedimentary successions of the Arctic region and their hydrocarbon prospectivity her

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 12.06.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.